cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

Společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. byl schválen příspěvek z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci 1. Kola Programu rozvoje venkova - operace: - 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (odkaz na stránky)
Stručný popis projektu:

Společnost MIKROP ČEBÍN a.s. je ryze česká společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem krmiva pro hospodářská zvířata. Společnost by ráda v rámci projektu řešeného ve spolupráci s odborným subjektem – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, aplikovala na výrobu krmiv nový technologický proces výroby a balení. Současné uspořádání technologického postupu neumožňuje přesné dávkování obohacujících složek (rostlinných tuků).

Společnost MIKROP ČEBÍN a.s. by z těchto důvodu ráda investovala do procesní inovace výroby a balení krmiva, která by umožnila výrobu výrobků, které jsou obohaceny o nutriční a výživové látky pomocí technologie nástřiku, bezpečnější z pohledu možného výskytu chemické a mechanické kontaminace, umožnila zlepšení systému kontroly surovin, polotovarů a finálních výrobků a díky novým způsobům balení a využití nových obalových materiálů s lepšími barierovými vlastnostmi prodloužila trvanlivost svých výrobků při zachování původních vlastností suroviny a to, jak u nových, tak inovovaných produktů.


Cíle a výsledky projektu:

  • Investice do nové technologie umožňující výrobu a balení krmiv
  • Vývoj nových krmiv obohacených o výživové látky pomocí technologie nástřiku (aplikace rostlinných olejů, snížení prašnosti krmiv)
  • Zlepšení systému kontroly surovin, polotovarů a finálních výrobků
  • Zabránění křížové kontaminace přídatnými látkami
  • Vývoj a použití nových obalových materiálů pro zlepšení stability finálních produktů
  • Prodloužení trvanlivosti a zlepšení stability finálních produktů


Výsledkem projektu je zavedení zcela nového způsobu výroby krmiva pro hospodářská zvířata a s tím související úpravu receptur, které umožní výrobu vysoce jakostních a obohacených krmiv bez rizika křížové kontaminace z předchozích výrob. Dopady projektu jsou ve dvou rovinách. V první řadě se jedná o zcela novou technologii výroby, která umožní úpravy stávajících receptur a optimalizaci technologického postupu tak, aby si finální produkty uchovaly co nejvíce původních nutričních a senzorických vlastností suroviny. A zároveň proběhne optimalizace balení s využitím nových obalových materiálů tak, aby byla možnost prodloužit trvanlivosti inovovaných produktů. Druhou rovinou projektu je díky instalaci nových technologií a zařízení vylepšit systémy kontroly jakosti finálních výrobků a tím zvýšit jakost a bezpečnost finálních produktů.