Vítejte v sekci stránek Mikrop.cz, která se věnuje myslivosti


Proč je důležité přikrmovat zvěř v době nouze kvalitními a prověřenými krmivy


Ing. Zdeněk Vala, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

Ing. Ivan Kováč, MIKROP ČEBÍN a.s. 

 

Povinnost přikrmovat zvěř „v době nouze“ ukládá uživateli honitby zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Termín doba nouze není v zákoně přesně definován. Kdy tedy začít přikrmovat? Termín zahájení přikrmování zvěře závisí především na druhu zvěře, místních podmínkách, poloze a úživnosti honitby, dostatku přirozené potravy a na průběhu počasí, které je rok od roku variabilnější. 

Proč je důležité zvěř přikrmovat? V podzimním období postupně dochází (sklizní zemědělských plodin z polních pozemků) ke snižování přirozené potravní nabídky. Tím je zvěř nucena přijímat i méně kvalitní potravu, kterou v daném prostředí nalezne. Předkládáním kvalitních krmiv jí doplníme chybějící živiny v krmné dávce, aby zdárně přečkala nepříznivé podzimní a zimní období. Složení předkládaných krmiv by mělo odpovídat kvalitativně i kvantitativně ročnímu období a fyziologickým potřebám zvěře. Zejména u přežvýkavců je důležité na nová krmiva zvěř postupně navykat a po navykacím období je v pravidelných intervalech předkládat. V ideálním případě je vhodné předkládat krmiva ad-libitum. 

Podzimní přikrmování přežvýkavé spárkaté zvěře kvalitními krmivy je velmi důležité, protože si v této době vytváří tukové zásoby, ze kterých pak čerpá v zimním období. Zvěř, která si na podzim uloží v těle dostatečné množství tuku, má v zimně menší nároky na množství krmiva než zvěř, která tyto zásoby vytvořené nemá. V dnešní době není problém kvalitní krmiva získat. Na trhu je nabídka celé řady firem, které se zabývají výrobou krmných směsí, doplňkových a minerálních krmiv pro zvěř. V tomto příspěvku jsme se podrobně zaměřili na nabídku firmy MIKROP ČEBÍN a.s. 

Firma MIKROP ČEBÍN a.s. se zabývá vývojem, vlastní výrobou a distribucí minerálních a minerálně-vitamínových premixů, doplňkových směsí a medikovaných krmiv pro výživu všech druhů hospodářských zvířat i lesní zvěře. 

Pro podzimní přikrmování jsou nejvhodnější granulované doplňkové krmné směsi, které má firma v nabídce pro všechny druhy spárkaté zvěře. Jedná se o živinově vyvážená granulovaná krmiva s vitamíny a minerály, která lze zvěři předkládat již koncem léta až začátkem podzimu a je možné je zkrmovat v průběhu celého krmného období. Používání granulovaných krmiv je velmi výhodné. Při jejich výrobě je možné využít i netradiční krmiva (např. jablečné výlisky apod.). Při jejich předkládání nedochází k samotřídění jednotlivých komponent v korytě a zvěř je „nucena“ je přijímat v takovém složení, v jakém jí je předložíte. Další velkou výhodou je rovnoměrně rozmíchaná minerálně vitamínová složka v celém profilu granulovaného krmiva. Důležité je, aby výsledná granule byla stabilní a odolná vůči nepříznivým vlivům zvýšené vzdušné vlhkosti apod. Kromě těchto krmiv má firma v nabídce také granulované bílkovinné koncentráty. Ty se zkrmují smíchané s jadrným krmivem – ječmenem nebo ovsem (celá zrna i mačkané) obvykle v poměru 1:3 (1 část BK : 3 části jadrného krmiva). Zvěři se předkládají také již v období od začátku září a je možné je zkrmovat v průběhu celé krmné sezóny. Zvýšené nároky na obsah dusíkatých látek má spárkatá zvěř zejména v období růstu nového paroží u samců a v době růstu a vývoje plodů u samic v prosinci až dubnu. 

Kromě granulovaných krmiv má firma v nabídce také sypká minerální krmiva pro spárkatou zvěř. Jedná se o doplňkové minerálně-vitamínové krmné směsi, které se dávkují přímo do jádra nebo krmné směsi a slouží k doplnění krmných dávek chybějícími minerálními látkami a vitamíny. Je možné je používat v průběhu celé krmné sezóny. Při aplikaci je vhodné nasypanou směs mírně zapravit do jadrného krmiva tak, aby nezůstala na povrchu. Zvěř ji pak lépe přijímá. Samostatnou skupinou v nabídce firmy jsou minerální lizy pro zvěř ve formě instantních lizů, které po smíchání s vodou vytvrdnou a vytvoří pevnou strukturu, nebo ve formě solných kostek. Zvěři se předkládají celoročně ad-libitum na dostatečném počtu krmných míst – slanisek.

Pro oblasti s intenzivním pěstováním řepky olejné má firma v nabídce granulované doplňkové energetické krmivo, které je určené pro období přechodu ze zimního přikrmování na pastvu. Toto období je pro přežvýkavou zvěř problematické a často je provázeno průjmovými stavy. V krmivu jsou obsaženy specificky účinné látky, které předcházejí dietetickým a zdravotním poruchám zvěře. Obvykle se dávkuje v poměru 1:5-10 (1 díl granulovaného krmiva: 5-10 dílů jadrného krmiva). 

V nabídce firmy jsou také medikované granulované krmné směsi pro léčbu střečkovitosti a oblých červů trávicího traktu a plic. Jejich použití je vázáno na pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity nebo pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou. Proškolená osoba může potvrdit pouze výskyt střečkovitosti. 

Nabídka firmy MIKROP ČEBÍN a.s. pro lesní zvěř je velmi pestrá a je jenom na uživatelích honitby a jejich finančních možnostech, jaká krmiva pro přikrmování zvěře zvolí.