cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

Společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. byl schválen příspěvek z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci 1. Kola Programu rozvoje venkova - operace: - 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Záměr b – Zpracovatelské podniky

 

Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (odkaz na stránky)
Stručný popis projektu:

V rámci rekonstrukce expedičních linek budou provedeny úkony vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů a pro vyřešení problému se stávající nefunkční expediční linkou:

  • 1 - odstranění stávajícího balicího zařízení
  • 2 - instalace nového balicího automatu
  • 3 - instalace nového automatického značení pytlů - související s dohledatelností výrobku
  • 4 - instalace nového paletovacího automatu
  • 5 - instalace nového automatického ovinovacího stroje
  • 6 - instalace nového zdvihacího zařízení - pro přesun ovinutých palet z 1. patra do přízemí


V souvislosti s přesunem části produkce na toto nově pořizované expediční centrum je nutné provést doplnění stávající výrobní a expediční technologie:

  • 7 - instalace nového expedičního zásobníku pro granulované produkty
  • 8 - instalace nového propojení mezi expedičními centry
  • 9 - s tím souvisí i instalace elektro, úprava/rozšíření řídicího systému a doplnění rozvodů tlakového vzduchu


Po instalaci a zprovoznění 2. expediční linky a doplnění expediční technologie dojde k celkovému zvýšení efektivity, kontinuity a flexibility celé výrobní technologie výroby krmiv ve stávajícím provozu a jednoznačné identifikaci zabaleného krmiva.


Cíle a výsledky projektu:

Výsledkem projektu je realizace nové expediční linky a její začlenění do stávajícího provozu výrobny krmiv. Cílem je zvýšení efektivity technologie, zvýšení kontinuity a flexibility celého výrobního procesu výroby krmiv ve stávajícím provozu. Dále automatické označení každého zabaleného produktu přispívá k jeho jednoznačné identifikovatelnosti. Což povede ke zvýšení jakosti produkce krmiv a tím i rozšíření komplexních služeb zákazníkům Mikropu Čebín, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti v segmentu výroby krmiv.