cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

MIKROP Slovensko, s.r.o.
IČO: 31717063
DIČ: 2020514958
IČ DPH: SK2020514958
IBAN: SK06 7500 0000 0007 1310 3683
Priemyselná 5
917 01 Trnava
Kliknite na mapu >>>         


Riaditel':
Ing. Ján Kachlík +421/33/3240 401
+421/918/408 477
kachlik@mikrop.sk
Objednávky:
Ing. Róbert Belica +421/33/3240 400
+421/915/827 097
fax: +421/33/3236 837
objednavky@mikrop.sk
mikrop@mikrop.sk
Ekonomické oddelenie:
Ing. Martina Kolbová
+421/33/3240 402
+421/907/564 445

ekonom@mikrop.sk


Konatelia:
Ing. Aleš Váňa
+420/602/735 612

vana@mikrop.cz

Vedúci predaja:

  Ing. Ľubomír Guspan
  - g
arant pre výživu HD
  +421/918/766 938  guspan@mikrop.sk 
Referenti predaja:
Ing. Rastislav Žilinčík
- vedúci Hobby sortimentu
+421/917/112 270
zilincik@mikrop.sk
 Ing. Peter Balogh
- špecialista pre výživu hospodárskych zvierat
+421/907/748 554 balogh@mikrop.sk
Ing. Jaroslav Cips
- špecialista pre výživu hospodárskych zvierat
+421/918/371 687
cips@mikrop.sk
  Poradca managementu a ekonomiky    
  Ing. Jozef Taraba   +421/915/770 547  taraba@mikrop.sk
  Špecialista pre HD    
  Ing. Eva Gúčiková   +421/907/958436 gucikova@mikrop.sk
Externý predajca:
Ing. Pavol Mundier +421/905/883 178 mundier@mikrop.sk