cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

MIKROP Slovensko s.r.o.
IČO: 31717063
DIČ: SK2020514958
Číslo b.ú.: 713103683/7500
Priemyselná 5
917 01 Trnava
Kliknite na mapu >>>         
Riaditel'
Ing. Ján Kachlík +421/33/3240 401
+421 918 408 477
kachlik@mikrop.sk
Objednávky
Ing. Róbert Belica 421/33/3240 400
+421 915 827 097
fax: +421/33/3236 837
objednavky@mikrop.sk
mikrop@mikrop.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Martina Kolbová


Katarína Zuščíková
+421/33/3240 402
+421 907 564 445

 +421/33/3240 400
+421 915 897 368
ekonom@mikrop.sk

zuscikova@mikrop.sk
Konatelia
Ing. Aleš Váňa


Dr. Pavel Tvrzník
+420 602 735 612
fax: +420 549 410 073

+420 602 735 606
vana@mikrop.cz


tvrznik@mikrop.cz
Vedúci obchodníci regiónu
Ing. Pavol Mundier
- Špecialista pre HD


Ing. Anton Bobuš
- Špecialista pre HD

Ing. Ľubomír Guspan
- Metodický špecialista pre HD


MVDr. Tomáš Balážik
- Metodický špecialista pre výživu HD

+421 905 883 178


+421 905 259 455


+421 918 766 938


+421 907 958 436
mundier@mikrop.sk

bobus@mikrop.sk

guspan@mikrop.sk

balazik@mikrop.sk
Referenti predaja
Ing. Rastislav Žilinčík
- Vedúci HOBBY sortimentu

Ing. Peter Balogh
 - Špecialista pre HD

Ing. Jana Karnayová
- Špecialista pre HD

Ing. Adriána Píšová
- Špecialista pre HD

+421 917 112 270


+421 907 748 554


+421 918 828 157+421 905 472 378
zilincik@mikrop.sk


balogh@mikrop.sk


karnayova@mikrop.sk


pisova@mikrop.sk
Externí predajcovia
MVDr. Miloš Žilčay

Ing. Vladimír Stopka

Ing. Marek Gura

Alexander Takács
+421 905 486 208

+421 905 490 917

+421 918 780 025

+421 905 883 180
Milos.zilcay@centrum.sk

 sztukavl@mail.t-com.sk

 gadesma@gmail.com

 takacs.a@pobox.sk