cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

MIKROP Slovensko, s.r.o.
IČO: 31717063
DIČ: SK2020514958
Číslo b.ú.: 713103683/7500
Priemyselná 5
917 01 Trnava
Kliknite na mapu >>>         


Riaditel':
Ing. Ján Kachlík +421/33/3240 401
+421/918/408 477
kachlik@mikrop.sk
Objednávky:
Ing. Róbert Belica +421/33/3240 400
+421/915/827 097
fax: +421/33/3236 837
objednavky@mikrop.sk
mikrop@mikrop.sk
Ekonomické oddelenie:
Ing. Martina Kolbová


Katarína Zuščíková
+421/33/3240 402
+421/907/564 445

 +421/33/3240 400
+421/915/897 368
ekonom@mikrop.sk


zuscikova@mikrop.sk
Konatelia:
Ing. Aleš Váňa

Dr. Pavel Tvrzník
+420/602/735 612

+420/602/735 606
vana@mikrop.cz

tvrznik@mikrop.cz
Vedúcí regiónu:
Ing. Pavol Mundier
- vedúci regiónu severné Slovensko

Ing. Anton Bobuš
- vedúci regiónu západné Slovensko
+421/905/883 178


+421/905/259 455
mundier@mikrop.sk


bobus@mikrop.sk
Referenti predaja:
Ing. Rastislav Žilinčík
- vedúci Hobby sortimentu

Ing. Peter Balogh
- špecialista pre výživu hospodárskych zvierat

Ing. Jana Karnayová
- špecialista pre výživu hospodárskych zvierat

Ing. Ľubomír Guspan
- špecialista pre výživu hospodárskych zvierat

MVDr. Tomáš Balážik
- špecialista pre výživu hospodárskych zvierat

+421/917/112 270


+421/907/748 554


+421/918/828 157


+421/918/766 938


+421/907/958 436


zilincik@mikrop.sk


balogh@mikrop.sk


karnayova@mikrop.sk


guspan@mikrop.sk


balazik@mikrop.sk