cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

01 apríl 2019

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR: 3. 4. 2019, Bobrov

Odborný seminár je určený pre pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva (farmy, družstvá), je bezplatný a kapacitne obmedzený.

Odbornými garantmi seminára budú zamestnanci Mikrop-u, ale i odborníci z ďalších firiem. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Comment function is not open