cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

13 január 2020

Pozvánka na seminár pre chovateľov koní

Vážení zákazníci,
prijmite, prosím, našu pozvánku na V. ročník seminárov MIKROP Kone, organizovaný v spolupráci s SPU Nitra a ZCHKS. Aj v roku 2020 sme pre Vás pripravili zaujímavé prednášky z oblasti výživy, managementu chovu koní a veterinárnej starostlivosti.
Seminár sa koná v dvoch termínoch:
◼ 15.2.2020 v Kopčanoch
◼ 27.2.2020 v Bešeňovej
Podmienkou účasti na seminároch je zaslanie prihlášky a úhrada registračného poplatku v sume 19,80€ na účet v ČSOB číslo účtu v tvare IBAN:SK06 7500 0000 0007 1310 3683.
Pre platbu na účasť v Kopčanoch použite variabilný symbol
Kopčany VS 15022020
Bešeňová VS 27022020
Po zaslaní prihlášky a uhradení poplatku Vás budeme spätne informovať o registrácii.
Počet miest je obmedzený, preto budeme vybavovať prihlášky postupne podľa dátumu prijatia prihlášky a úhrady. Po naplnení kapacity budú Vaše doručené prihlášky zamietnuté.
Tešíme sa na Vašu účasť a radi Vás na seminároch privítame.
S pozdravom
MIKROP Slovensko, s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava
mikrop@mikrop.sk
mobil: +421917112270

POZVÁNKU NÁJDETE TU

PROGRAM NÁJDETE TU

PRIHLÁŠKU NÁJDETE TU

Comment function is not open