cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

O Firme Mikrop Slovensko s.r.o.Spoločnosť bola založená v roku 1995 ako dcérska organizácia významného výrobcu prípravkov minerálno-vitamínovej výživy MIKROP Čebín, a.s.. Naša materská a zakladajúca spoločnosť má vyše tridsaťročnú tradíciu vo výrobe minerálnych výrobkov používaných pri výrobe kŕmnych zmesí. Začiatkom deväťdesiatych rokov došlo v akciovej spoločnosti MIKROP Čebín ku zmene vlastníckych vzťahov a prechodu spoločnosti do súkromných rúk, čo malo zásadný vplyv na ďalšie smerovanie spoločnosti. Spoločnosť sa dynamicky vyvíjala a svoje aktivity v oblasti kvality a prístupu ku klientom zavŕšila udelením certifikátu ISO 9001. Ďalším zásadným krokom v oblasti zabezpečenia špičkovej kvality v náväznosti na ISO 9001 bola počiatkom leta 2001 vykonaná zásadná rekonštrukcia celej výroby posúvajúca MIKROP Čebín a.s., medzi výrobcov špičkovej európskej kvality. 

Mikrop Slovensko s.r.o., ako dcérska spoločnosť sa od svojho vzniku zameriavala na ponuku minerálnych kŕmnych prísad hlavne pre podniky poľnonákupov. Súčasne sme sa v rokoch 1996-1998 snažili registráciou kompletného sortimentu minerálno-vitamínovch premixov a zmesí zabezpečiť konkurencieschopnosť aj na nasledujúce roky nášho rozvoja. Vývoj na trhu dal našim odhadom za pravdu. Trend vo výrobe kŕmnych zmesí jednoznačne ustupuje od výroby založenej na MKP a vitamínovom doplnku a presúva sa do polohy 0,5 resp. 1% vitamínovo-minerálnych premixov, aj keď minerálne kŕmne prísady zostávajú stále v ponuke. V roku 2001 sme prišli na trh s premixami aminokyselín, ktoré si svojou kvalitou a cenou po niekoľkých mesiacoch získali toľko zákazníkov, že to prekonalo všetky naše očakávania.

V snahe zabezpečiť čo najširší sortiment sme pripravili výrobky pre veľmi dynamicky sa rozvíjajúce výrobne samovýrobcov. Samovýrobcovia resp. malé miešarne sa významnou mierou podieľajú na výrobe kŕmnych zmesí, ako aj na obrate našej spoločnosti. Pre túto kategóriu zákazníkov sme pripravili širokú paletu vitamínovo-minerálnych kompletov, bielkovinových koncentrátov a surovín potrebných na výrobu kŕmnych zmesí.

Nie menší význam ako kvalite výrobkov pripisujeme servisu. Naše služby zahŕňajú bezplatné poradenstvo a pomoc pri zostavovaní optimálnej receptúry kŕmnej zmesi pre danú kategóriu zvierat. V prípade, ak sa vyskytnú ťažkosti so zdravotným stavom, našou reakciou býva odber vzoriek kŕmnej zmesi a jej rozbor so zameraním sa na to, čo mohlo uvedené problémy spôsobiť. Netreba snáď zdôrazňovať, že všetky náklady s tým spojené znášame my, aj keď chyba nie je na našej strane.

Pri vzniku v roku 1995 sme sa rozhodli, že budeme úspešní. Naše predsavzatie sa napĺňa, súdiac podľa z roka na rok stúpajúceho obratu. Toto predsavzatie napĺňame našou cieľavedomou a poctivou prácou v prospech Vás, našich vážených zákazníkov.