cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO
 
cs-CZde-DEsk-SKpl-PLuk-UAru-RUen-GBro-RO

Základní krmivářské charakteristiky
Vlhkost, dusíkaté látky, tuk, tuk po hydrolýze, cukry (přímo redukující, po hydrolýze, celkové), škrob, vláknina Henneberg-Stohmann, neutrálně detergentní vláknina, acido-detergentní vláknina, popeloviny


Stanovení minerálních látek
Vápník, fosfor, sodík, hořčík, draslík, měď, železo, mangan, zinek


Objemná krmiva, čerstvá i konzervovaná
Vlhkost, dusíkaté látky, tuk, cukry, škrob, vláknina Henneberg-Stohmann, neutrálně detergentní vláknina, acidodetergentní vláknina, acidodetergentní lignin, dusíkaté frakce (A, B1, B2, B3, C) pH, silážní kyseliny (mléčná, octová, propionová, máselná), kyselost vodního výluhu, ukazatel formolové titrace, stupeň proteolýzy

Další stanovení
Číslo kyselosti tuku, chloridy (jako NaCl), aktivita ureázy – kontrola účinnosti extruze, vitamin A a E v premixech a krmných směsích

Kontakt

Ing. Radek KREJČÍ vedoucí ŘKJ
(řízení kontroly a jakosti)                       
549 437 219
728 412 417   
radek.krejci@mikrop.cz

Kontakt

Eva Cinciová - vedoucí laboratoře 549 437 257
725 708 104
cinciova@mikrop.cz