VÚVeL Vás zve na seminář

Prosperita chovu skotu závisí na odchovu telat a jalovic.