ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Podrobnosti o farmě

  • Okres Příbram, Středočeský kraj
  • Dojený skot – ČESTR 810ks krav - roční užitkovost 8 960l
  • Dojený skot – Holštýn 710ks krav – roční užitkovost 11 995l
  • Masný skot - Blonde d´Aquitaine 400ks krav

Spolupracujeme v segmentu

  • Výživa dojnic
  • Bioplynové stanice

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se nachází v oblasti Středního Povltaví v okrese Příbram, cca 80 km jižně od Prahy, v členitém terénu s nadmořskou výškou 350 až 450 m s ročním úhrnem srážek kolem 500 mm. Půdy jsou převážně písčité a pozemky menší, s velkou svažitostí.

Podnik se v roce 1992 transformoval z bývalého JZD Krásná Hora s výměrou cca 1800 ha. Po transformaci postupně přebíral podniky ZD Vysoký Chlumec, ZD Svatý Jan a ZD Třebsko na výměru 3810 ha. Od 1. ledna 2003 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost. Od 1. ledna 2005 došlo k fúzi se ZS Petrovice (výměra 1540 ha). V roce 2014 si naše společnost pronajala školní zemědělský podnik JČU v Haklových Dvorech s výměrou cca 700 ha. Naše celková současná výměra je cca 5250 ha zemědělské půdy.

Orná půda 3578ha, louky a pastviny 1672ha

Podnik provozuje 2 bioplynové stanice, v Krásné Hoře (526 kW) a v Petrovicích (824 kW), které jsou koncovkou stájí pro dojnice – denně kolem 140 m3 kejdy. Hlavní zaměření je živočišná výroba – chov 4200 kusů skotu. Z toho je 1520 krav dojných a 400 KBTPM (krav bez tržní produkce mléka). Do mlékárny dodáváme ročně přes 15 mil. Litrů mléka. ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. je největším zemědělským podnikem v okrese Příbram.