Poradenství a konzultační servis provozu BPS

Nabízíme řešení pro zajištění optimální funkce biologie bioplynové stanice (BPS). Komplexním přístupem ve formě pravidelného monitoringu, konzultací a poradenství poskytujeme provozovateli BPS nepřetržitý přehled o aktuálním stavu na BPS.

Analytické služby

Veškeré laboratorní analýzy jsou prováděny v akreditovaných laboratořích. Rozsah poskytovaných zkoušek a stanovení pokrývá potřeby provozu BPS.

Monitoring biologie

Pravidelný monitoring stavu biologie, poradenství, konzultace

Provozovatelům BPS nabízíme monitoring formou pravidelných odběrů vzorků fermentorů a krmiv. Analýzy jsou realizovány v akreditovaných laboratořích.

Rozsah pravidelného rozboru:

  • Sušina
  • Org. sušina
  • pH
  • Fos/Tac
  • Nižší mastné kyseliny
  • N-NH4

Dle požadavků a potřeb je možné provádět další analýzy včetně detekce výskytu inhibičních a limitujících látek, ověření produkce krmiv pomocí fermentačních testů, stanovení teoretické produkce metanu na základě živinového rozboru krmiva. Pomocí dat získaných rozbory úprava a návrh krmné dávky BPS, zařazení nových alternativních surovin pro výrobu bioplynu.

Návštěva poradce analýza základních parametrů na BPS

Analýza množství a kvality produkovaného bioplynu – metan, sirovodík, vodík, kyslík Stanovení Fos/Tac, pH – posouzení a vyhodnocení aktuálního stavu biologie, významné při výskytu poruch biologie a nestability produkce bioplynu. Posouzení kvality dávkovaných krmiv, způsobu skladování a dávkování.

Kontaktujte nás

Ing. Martin Haitl, Ph.D.

Produktový manažer - bioplynové stanice, Celá ČR