Poradenství a konzultační servis provozu BPS

Nabízíme řešení pro zajištění optimální funkce biologie bioplynové stanice (BPS). Komplexním přístupem ve formě pravidelného monitoringu, konzultací a poradenství poskytujeme provozovateli BPS nepřetržitý přehled o aktuálním stavu na BPS.

Analytické služby

Veškeré laboratorní analýzy jsou prováděny v akreditovaných laboratořích. Rozsah poskytovaných zkoušek a stanovení pokrývá potřeby provozu BPS.

Monitoring biologie

Pravidelný monitoring stavu biologie, poradenství, konzultace

Provozovatelům BPS nabízíme monitoring formou pravidelných odběrů vzorků fermentorů a krmiv. Analýzy jsou realizovány v akreditovaných laboratořích.

Rozsah pravidelného rozboru:

  • Sušina
  • Org. sušina
  • pH
  • Fos/Tac
  • Nižší mastné kyseliny
  • N-NH4

Dle požadavků a potřeb je možné provádět další analýzy včetně detekce výskytu inhibičních a limitujících látek, ověření produkce krmiv pomocí fermentačních testů, stanovení teoretické produkce metanu na základě živinového rozboru krmiva. Pomocí dat získaných rozbory úprava a návrh krmné dávky BPS, zařazení nových alternativních surovin pro výrobu bioplynu.

Návštěva poradce analýza základních parametrů na BPS

Analýza množství a kvality produkovaného bioplynu – metan, sirovodík, vodík, kyslík Stanovení Fos/Tac, pH – posouzení a vyhodnocení aktuálního stavu biologie, významné při výskytu poruch biologie a nestability produkce bioplynu. Posouzení kvality dávkovaných krmiv, způsobu skladování a dávkování.

Kontaktujte nás

Ing. Martin Haitl, Ph.D.

Produktový manažer - bioplynové stanice, Celá ČR

Magazín MIKROP

Výživová hodnota a zásady správné aplikace digestátu BPS

Hodnotě a významu digestátu jakožto zdroje živin a půdotvorného činitele, jsem se věnoval již dříve. Připomenutí správných zásad aplikace digestátu je v současnosti příhodné s ohledem na ceny minerálních hnojiv a potřebě efektivního využití vlastních zdrojů v podnicích zemědělské výroby.

Siláž pro výrobu bioplynu

Výroba siláží určených pro použití v bioplynových stanicích má svá specifika a na praktické zkušenosti s jejich výrobou jsme se zeptali Ing. Františka Bureše, majitele společnosti BUREŠ agro, s.r.o. a Radomíra Antoše, agronoma v ZD Maleč.

Obr. č. 3 - Vakuová odparka

Zpracování digestátu

Náklady na aplikaci digestátu vznikajícího jako fermentační zbytek při produkci bioplynu, představují významnou část celkové ekonomiky provozu BPS. Dosavadní zkušenosti provozovatelů BPS ukazují na zvyšování nákladů na skladování digestátu.