Příběh MIKROP

Náš příběh začal před 30-ti lety. Po celou dobu bylo a je naším posláním nabízet kvalitní výrobky a služby, které podporují soběstačnost ve výrobě potravin, návrat živočišné výroby na český venkov a zabezpečení zdravých potravin pro naše děti.

 • 1964

  Moravská výrobna krmiv začala v roce 1964 budovat výrobnu minerálních krmných přísad.

  V roce 1964 byl položen základní kámen Výrobny minerálních krmných přísad MKP

 • 1991

  Ze samostatného závodu v rámci ZZN k.p. Brno byl vytvořen zcela nový a samostatný podnik Mikrop s.p. Čebín

  V roce 1991 byl úředně založen Mikrop s.p. Čebín

 • 1993

  Podnik byl na základě privatizačního projektu přetransformován na akciovou společnost MIKROP ČEBÍN a.s.

  Vznikla společnost MIKROP ČEBÍN a.s.

 • 2009

  Technologie ALFRA – mikrodávkování stop.prvků a vitamínů a pneudoprava, instalace nových míchacích zařízení, modernizace velínu výroby a rozšíření řízení technologie, výstavba nového skladu surovin

  Modernizace stávajícího provozu

 • 2013

  Společnost spouští vlastní výrobu mléčných krmných směsí pro nejmladší kategorie hospodářských zvířat.

  Nová linka na výrobu MKS

 • 2016

  Moderní zázemí pro zaměstnance (kanceláře, šatny, archiv) a setkávání se se zákazníky (velký konferenční sál)

  Nová administrativní budova

 • 2019

  Slavnostní otevření nového výrobního provozu. Společnost disponuje jedním z nejmodernějších provozů s nejvyspělejší technologií ve střední Evropě.

  Nový výrobní provoz

Historie společnosti ve zkratce

Společnost MIKROP ČEBÍN a.s. vznikla 1. ledna 1993 na základě schválení předloženého privatizačního projektu. Stala se tak nástupcem původní Výrobny minerálních krmných přísad, kterou tehdejší Moravské výrobny krmiv začaly budovat v roce 1964. Výstavba nové výrobny byla dokončena v roce 1968 již jako přímořízený provoz Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku n.p. v Brně. V roce 1987 byla v rámci reorganizace výrobna převedena pod Zemědělské zásobování a nákup, odštěpný závod Brno - venkov. V letech 1988-89 proběhla kompletní rekonstrukce technologie.

Výrobna v Čebíně byla prvním závodem v tehdejší Československé socialistické republice, která připravovala minerální složky krmných směsí pro výrobce těchto směsí. Doplňky k minerálním složkám pro výrobce krmných směsí zajišťovaly Farmakon Olomouc a Biotika Slovenská Lupča.

Počátkem roku 1990 byl z provozu Výrobna minerálních krmných přísad vytvořen samostatný závod v rámci ZZN k.p. Brno. Na základě žádosti zaměstnanců Ministerstvu zemědělství o vytvoření zcela samostatného podniku byl z tohoto závodu v roce 1991 vytvořen nový a zcela samostatný podnik Mikrop s.p. Čebín. Tento byl na základě privatizačního projektu v roce 1993 přetransformován na akciovou společnost.