Výživa skotu

Pro segment skot vyrábíme mléčné krmné směsi, krmné směsi, minerální doplňková krmiva, minerální lizy, bílkovinné a energetické koncentráty. Naše produkty umíme flexibilně uzpůsobit požadavkům vašich stád. Chovatelům skotu nabízíme rozsáhlý výživářský a zootechnický servis.

Magazín MIKROP

Kokcidióza je nemocí špinavého prostředí

Efektivní odchov telat - XII

Kokcidióza u telat a možnosti použití medikovaného starteru

Efektivní odchov telat - XI.

Startery ve výživě telat

Nová stáj - dojené krávy

Představujeme - Kladrubská a.s.

Kladrubská a. s. hospodaří na 4 500 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci obilovin, ozimé řepky a výrobu krmiv. Jejím stěžejním odvětvím je však živočišná výroba, která je zaměřena na chov dojného skotu. Dalším předmětem činnosti je provoz bioplynové stanice.