Výživa skotu

Pro segment skot vyrábíme mléčné krmné směsi, krmné směsi, minerální doplňková krmiva, minerální lizy, bílkovinné a energetické koncentráty. Naše produkty umíme flexibilně uzpůsobit požadavkům vašich stád. Chovatelům skotu nabízíme rozsáhlý výživářský a zootechnický servis.

Magazín MIKROP

EKONOMIKA VÝROBY MLIEKA v SR v roku 2022

Chovatelia v sektore prvovýroby mlieka zaznamenali v roku 2022 na jednej strane výrazný vzostup výrobných nákladov, na strane druhej nákupné ceny mlieka lámali rekordy, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo ekonomiku výroby mlieka. Za 12 mesiacov stúpla cena surového kravského mlieka o 44,90 %.

Ekonomika výroby mléka v ČR za rok 2022

Výsledky ekonomiky výroby mléka 71 chovů dojeného skotu v ČR za rok 2022  

Zľava: predseda PD Ing. P. Levársky, zootechnik Ing. M. Hlavatý, vedúca chovu HD Ľ. Boledovičová, poradca v chove Ing. Ľ. Guspan.

Manažment družstva podporuje chov dojníc v Naháči

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč hospodári na Trnavskej pahorkatine v nadmorskej výške 250 m a s dlhodobým priemerom ročného úhrnu zrážok 700 mm. Živočíšna výroba je zameraná na chov kráv s tržnou produkciou mlieka, rastlinná výroba na pestovanie obilnín a olejnín.