Výživa skotu

Pro segment skot vyrábíme mléčné krmné směsi, krmné směsi, minerální doplňková krmiva, minerální lizy, bílkovinné a energetické koncentráty. Naše produkty umíme flexibilně uzpůsobit požadavkům vašich stád. Chovatelům skotu nabízíme rozsáhlý výživářský a zootechnický servis.

Magazín MIKROP

Chovateľský deň pinzgauského dobytka

Informace o chovatelském dni pinzgauského dobytka v Podturni na Slovensku

Uplatňování specifického kontrolního protokolu krav v rozdoji dvěma zootechniky

Koncept péče o dojnice

v průběhu rozdoje

Tři plusy při sání mléčného nápoje - produkce slin, patřičný postoj těla při příjmu mléčného nápoje, prevence zažívacích poruch

Efektivní odchov telat - VII. způsoby krmení mléčnými nápoji

článek věnovaný způsobům napájení, resp. krmení telat, včetně popisu rizik a výhod spojených s napájením telat z volné hladiny a přes cucáky