Skot

Zde najdete zajímavé odborné články od našich specialistů, kteří se zabývají chovem skotu. Všechny články zároveň publikujeme pravidelně v našem firemním časopise.

Kokcidióza je nemocí špinavého prostředí

Efektivní odchov telat - XII

Kokcidióza u telat a možnosti použití medikovaného starteru

Efektivní odchov telat - XI.

Startery ve výživě telat

Nová stáj - dojené krávy

Představujeme - Kladrubská a.s.

Kladrubská a. s. hospodaří na 4 500 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci obilovin, ozimé řepky a výrobu krmiv. Jejím stěžejním odvětvím je však živočišná výroba, která je zaměřena na chov dojného skotu. Dalším předmětem činnosti je provoz bioplynové stanice.

Výživa a management krav

v robotických stájích

Postupně společnými kroky ke zlepšení - ZD Rosice u Chrasti

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti můžete nalézt na Chrudimsku, a to zhruba 15 km východně od Chrudimi.

Výživářské doporučení pro mléčný skot (NRC)

V roce 2021 vydala Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM) 8. vydání výživářských doporučení pro mléčný skot (NRC). Tato norma vycházela z předchozích norem NRC a odrazila důležité aktualizace vycházející z posledních vědeckých poznatků v oblasti výživy a chovu skotu.