Skot

Zde najdete zajímavé odborné články od našich specialistů, kteří se zabývají chovem skotu. Všechny články zároveň publikujeme pravidelně v našem firemním časopise.

Zľava: predseda PD Ing. P. Levársky, zootechnik Ing. M. Hlavatý, vedúca chovu HD Ľ. Boledovičová, poradca v chove Ing. Ľ. Guspan.

Manažment družstva podporuje chov dojníc v Naháči

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč hospodári na Trnavskej pahorkatine v nadmorskej výške 250 m a s dlhodobým priemerom ročného úhrnu zrážok 700 mm. Živočíšna výroba je zameraná na chov kráv s tržnou produkciou mlieka, rastlinná výroba na pestovanie obilnín a olejnín.

Nová produktová řada M-NRC

 pro maximální efektivitu

Dojnice ve skupině na vrcholu laktace

ZD Hrotovice

Zemědělské družstvo Hrotovice hospodaří na Vysočině v jihovýchodní části okresu Třebíč na rozloze 2 326 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 412 m

Výživa skotu

v průběhu tranzitního období

Venkovní fasáda nové dojírny

Reportáž z mléčné farmy ZD Olbramkostel

Zemědělské družstvo Olbramkostel hospodaří v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti přibližně 12 km severozápadně od Znojma na 1 209 ha zemědělské půdy.

Kokcidióza je nemocí špinavého prostředí

Efektivní odchov telat - XII

Kokcidióza u telat a možnosti použití medikovaného starteru

Efektivní odchov telat - XI.

Startery ve výživě telat

Nová stáj - dojené krávy

Představujeme - Kladrubská a.s.

Kladrubská a. s. hospodaří na 4 500 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci obilovin, ozimé řepky a výrobu krmiv. Jejím stěžejním odvětvím je však živočišná výroba, která je zaměřena na chov dojného skotu. Dalším předmětem činnosti je provoz bioplynové stanice.