Skot

Zde najdete zajímavé odborné články od našich specialistů, kteří se zabývají chovem skotu. Všechny články zároveň publikujeme pravidelně v našem firemním časopise.

Výživářské doporučení pro mléčný skot (NRC)

V roce 2021 vydala Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM) 8. vydání výživářských doporučení pro mléčný skot (NRC). Tato norma vycházela z předchozích norem NRC a odrazila důležité aktualizace vycházející z posledních vědeckých poznatků v oblasti výživy a chovu skotu.

Ekonomika výroby mléka v ČR za rok 2021

Souhrn šetření společnosti Mikrop Čebín, a.s. v oblasti nákladů na výrobu mléka za rok 2021.

Pohled do zázemí robotů

ZOD Žichlínek

příběh největší tuzemské robotické farmy s řízeným pohybem krav

Pinzgauský dobytok na Slovensku

Chudobné vysokohorské pasienky s roztrúsenými solitérmi stromov, nachádzajúce sa častokrát v nadmorskej výške viac ako 1 500 metrov, drevené sezónne pastierske koliby, skupinka bosonohých pastierov a početné stádo gaštanovočerveného dobytka s výrazným bielym pásom na chrbte, chvoste a bruchu. Asi takto si môžeme predstaviť každodennú realitu severného Slovenska pred viac ako sto rokmi.

Nové poznatky NASEM2021

vo výžive dojného dobytka

Efektivní odchov telat X. - odstav telat od mléčné výživy

Další ze série článků o odchovu telat, ve kterém jsou popsány principy odstavu telat, strategie odstavu, rozdíly v pozvolném vers. náhlém odstavu telat, včetně popsaných rizik pro telata. V článku se také dozvíte, kde děláme často chyby při odstavu telat a jak jim předcházet.