Skot

Zde najdete zajímavé odborné články od našich specialistů, kteří se zabývají chovem skotu. Všechny články zároveň publikujeme pravidelně v našem firemním časopise.

Efektivní odchov telat XIII. – tepelný stres u telat

Článek, který se podrobně věnuje příčinám a negativním dopadům působení tepelného stresu na odchovávaná telata, včetně popisu možných chovatelsko-organizačních strategií jak jej eliminovat.

KAPCAICIN

ve výživě dojnic

Nácvik vodenia vybraných kráv na Šampionát holsteinského plemena SR

REPORTÁŽ – Keď všetci ťahajú za jeden provaz...

Poľnohospodárske družstvo Ludanice hospodári na strednom Ponitrí. Podľa agronomického členenie môžeme časť podniku zaradiť do kukuričnej výrobnej oblasti a časť do repnej výrobnej oblasti so zameraním na klasickú poľnohospodársku výrobu zabezpečenú 38 zamestnancami. V živočíšnej výrobe orientovanej na chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka tu našlo uplatnenie 16 zamestnancov.

LITEVSKÉ PUTOVÁNÍ

V květnu loňského roku uspořádala společnost MIKROP ČEBÍN a. s. ve spolupráci s firmami Farmtec a. s. a CRV Czech Republic, spol. s r. o., odbornou exkurzi pro chovatele na vybrané špičkové farmy s chovem dojeného skotu v Polsku a Litvě. Obě země mají specifickou strukturu zemědělské výroby, kdy vedle celé řady malých soukromých zemědělců existují i jedny z největších a nejmodernějších farem v Evropě vůbec.

SENO PO PORODU

Přežitá praxe, nebo stále dobrý pomocník?

IONTOVÉ SOLI ve výživě krav v přípravě na porod

Nástupem laktace se zvyšují požadavky na potřebu vápníku, která je až třikrát vyšší než v období stání na sucho. Mnoho krav se není schopno tomuto vyššímu požadavku přizpůsobit a dostává se do subklinické nebo klinické hypokalcemie

EKONOMIKA VÝROBY MLIEKA v SR v roku 2022

Chovatelia v sektore prvovýroby mlieka zaznamenali v roku 2022 na jednej strane výrazný vzostup výrobných nákladov, na strane druhej nákupné ceny mlieka lámali rekordy, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo ekonomiku výroby mlieka. Za 12 mesiacov stúpla cena surového kravského mlieka o 44,90 %.

Ekonomika výroby mléka v ČR za rok 2022

Výsledky ekonomiky výroby mléka 71 chovů dojeného skotu v ČR za rok 2022  

Zľava: predseda PD Ing. P. Levársky, zootechnik Ing. M. Hlavatý, vedúca chovu HD Ľ. Boledovičová, poradca v chove Ing. Ľ. Guspan.

Manažment družstva podporuje chov dojníc v Naháči

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč hospodári na Trnavskej pahorkatine v nadmorskej výške 250 m a s dlhodobým priemerom ročného úhrnu zrážok 700 mm. Živočíšna výroba je zameraná na chov kráv s tržnou produkciou mlieka, rastlinná výroba na pestovanie obilnín a olejnín.