Skot

Zde najdete zajímavé odborné články od našich specialistů, kteří se zabývají chovem skotu. Všechny články zároveň publikujeme pravidelně v našem firemním časopise.

Ekonomika výroby mléka v ČR za rok 2021

Souhrn šetření společnosti Mikrop Čebín, a.s. v oblasti nákladů na výrobu mléka za rok 2021.

Pohled do zázemí robotů

ZOD Žichlínek

příběh největší tuzemské robotické farmy s řízeným pohybem krav

Pinzgauský dobytok na Slovensku

Chudobné vysokohorské pasienky s roztrúsenými solitérmi stromov, nachádzajúce sa častokrát v nadmorskej výške viac ako 1 500 metrov, drevené sezónne pastierske koliby, skupinka bosonohých pastierov a početné stádo gaštanovočerveného dobytka s výrazným bielym pásom na chrbte, chvoste a bruchu. Asi takto si môžeme predstaviť každodennú realitu severného Slovenska pred viac ako sto rokmi.

Nové poznatky NASEM2021

vo výžive dojného dobytka

Efektivní odchov telat X. - odstav telat od mléčné výživy

Další ze série článků o odchovu telat, ve kterém jsou popsány principy odstavu telat, strategie odstavu, rozdíly v pozvolném vers. náhlém odstavu telat, včetně popsaných rizik pro telata. V článku se také dozvíte, kde děláme často chyby při odstavu telat a jak jim předcházet.

Nový pohled na tranzitní období

očima Williama Woodleyho

Obr. č. 2 - Výborná kvalita objemných krmiv

Management výživy skotu

na mléčné farmě Šlapanice, Bonagro, a.s.

Efektivní odchov telat IX. - Úvod do problematiky rostlinné výživy telat

Článek je věnovaný základnímu popisu aspektů spojených s rostlinnou výživou telat, tedy s problematikou typů rostlinné výživy, metabolické adaptace, mikrobální kolonizace bachoru, významem vody pro rozvoj předžaludku, motorikou bachoru a absorpce živin v bachoru.

Efektivní odchov telat - VIII. Hygiena přípravy a krmení mléčnými nápoji

Článek věnovaný hygieně přípravy mléčných nápojů, možnostem skladování mleziva a mléčných nápojů, hygieně krmení a uchování mléčných nápojů ve stádech dojeného skotu, včetně způsobu jak ověřovat tyto hygienické standardy přímo v chovech.