EKONOMIKA VÝROBY MLIEKA v SR v roku 2022

Chovatelia v sektore prvovýroby mlieka zaznamenali v roku 2022 na jednej strane výrazný vzostup výrobných nákladov, na strane druhej nákupné ceny mlieka lámali rekordy, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo ekonomiku výroby mlieka. Za 12 mesiacov stúpla cena surového kravského mlieka o 44,90 %.

Ekonomika výroby mléka v ČR za rok 2022

Výsledky ekonomiky výroby mléka 71 chovů dojeného skotu v ČR za rok 2022  

Obr. č. 1 - Závislost externality produkce na jeho ceně.

Biometan

- kde je vůle, tam je cesta?

KRMNÁ DÁVKA – jak na to

Optimální krmení koní je stále hojně zmiňovaným tématem.
Důvodem je nejen ideální výživová kondice koně, tedy je-li hubený či tlustý, nebo „akorát“, ale i stále vyšší nároky na jeho sportovní výkon.

Enterobakterie v krmivech

- aktuální problém!

Zľava: predseda PD Ing. P. Levársky, zootechnik Ing. M. Hlavatý, vedúca chovu HD Ľ. Boledovičová, poradca v chove Ing. Ľ. Guspan.

Manažment družstva podporuje chov dojníc v Naháči

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč hospodári na Trnavskej pahorkatine v nadmorskej výške 250 m a s dlhodobým priemerom ročného úhrnu zrážok 700 mm. Živočíšna výroba je zameraná na chov kráv s tržnou produkciou mlieka, rastlinná výroba na pestovanie obilnín a olejnín.

Nová produktová řada M-NRC

 pro maximální efektivitu