Ekonomika výroby mléka v ČR za rok 2021

Souhrn šetření společnosti Mikrop Čebín, a.s. v oblasti nákladů na výrobu mléka za rok 2021.

Pohled do zázemí robotů

ZOD Žichlínek

příběh největší tuzemské robotické farmy s řízeným pohybem krav

Pinzgauský dobytok na Slovensku

Chudobné vysokohorské pasienky s roztrúsenými solitérmi stromov, nachádzajúce sa častokrát v nadmorskej výške viac ako 1 500 metrov, drevené sezónne pastierske koliby, skupinka bosonohých pastierov a početné stádo gaštanovočerveného dobytka s výrazným bielym pásom na chrbte, chvoste a bruchu. Asi takto si môžeme predstaviť každodennú realitu severného Slovenska pred viac ako sto rokmi.

Nové poznatky NASEM2021

vo výžive dojného dobytka

Efektivní odchov telat X. - odstav telat od mléčné výživy

Další ze série článků o odchovu telat, ve kterém jsou popsány principy odstavu telat, strategie odstavu, rozdíly v pozvolném vers. náhlém odstavu telat, včetně popsaných rizik pro telata. V článku se také dozvíte, kde děláme často chyby při odstavu telat a jak jim předcházet.

Siláž pro výrobu bioplynu

Výroba siláží určených pro použití v bioplynových stanicích má svá specifika a na praktické zkušenosti s jejich výrobou jsme se zeptali Ing. Františka Bureše, majitele společnosti BUREŠ agro, s.r.o. a Radomíra Antoše, agronoma v ZD Maleč.

Kukuřice

Kukuřičné siláže mají dominantní postavení v podobě hlavního energetického vnosu do krmných dávek produkčních zvířat. Požadavek na vysoký obsah škrobu s sebou nese také potřebu na zvýšení aerobní stability těchto siláží. Jaké výzvy v tomto ohledu řešili, a jak se s nimi vypořádali, jsme se zeptali ředitele akciové společnosti AG Skořenice Ing. Martina Píchy a hlavní zootechničky Ing. Ivy Hrubé ve společnosti AGROTECH, spol. s r. o. Poličná.

Kloubní výživa - fakta

S touto problematikou se v průběhu kariéry svého koně setkal téměř každý chovatel. Náš trh nabízí nepřebernou škálu nejrůznějších kombinací “ na klouby“ s řadou obsahových látek , vede nás tato situace k podání  rozboru účinných látek v kloubních preparátech na základě biochemických znalostí.

Jak sestavit krmnou dávku koně

Co je nutné předem znát? Krmnou dávku pro koně sestavujeme na základě těchto parametrů: plemeno, pohlaví, váha a věk koně. Typ práce (rychlá, silová, vytrvalecká, nutnost koncentrace, apod.). V článku uvádíme několik základních pravidel pro sestavení krmné dávky: