Kokcidie

Často přehlížený problém u spárkaté zvěře

PROČ HORSE BEZOBILNÁ / NON GRAIN?

Podnětem pro vyvinutí nového druhu krmiva byl častý výskyt různých onemocnění postihujících trávicí trakt

NÁVŠTĚVA – Farma Kameničany

Na Farmě Kameničany, nacházející se v okrese Ilava, nás přivítal Ing. Vojtěch Pekárik, dlouholetý vedoucí provozu bioplynové stanice. BPS byla spuštěna v roce 2012 a o dva roky později byla realizována výstavba produkčních skleníků cherry rajčat. Fungování produkčního skleníku rajčat a BPS představuje propojení obou provozů se vzájemným využitím energetických a materiálových toků.

KLIMA NA HALE

Kvalitní vzduch je základní stavební kámen pro život drůbeže. Kvalita vzduchu se odvíjí od množství amoniaku, oxidu uhličitého a vlhkosti.

BAKTERIÁLNÍ OŠETŘENÍ PODESTÝLKY

Kvalita výsledných produktů živočišné produkce je výsledkem mnoha faktorů. Mezi nejdůležitější patří výživa zvířat, zdravotní stav a prostředí, ve kterém jsou zvířata chována. Ukazuje se, že právě životní prostředí zvířat představuje důležitou oblast pro zlepšení.

ROZHOVOR s inženýrem Radkem Krejčím

vedoucím útvaru řízení a kontroly jakosti ve společnosti MIKROP ČEBÍN a.s.

Vliv krmiva bohatého na vlákninu během porodu a laktace na zdraví a užitkovost prasnic

Je známo, že omezení krmiva negativně ovlivňuje chování a  welfare prasnic, i když je široce používáno během březosti, aby se zabránilo nadměrnému tloustnutí prasnic. Přesto zdravé střevo potřebuje neustálý příjem krmiva a  je předpokladem prevence zdravotních poruch souvisejících s porodem (zácpa, MMA, agalakcie, …).

KAPCAICIN

ve výživě dojnic

Nácvik vodenia vybraných kráv na Šampionát holsteinského plemena SR

REPORTÁŽ – Keď všetci ťahajú za jeden provaz...

Poľnohospodárske družstvo Ludanice hospodári na strednom Ponitrí. Podľa agronomického členenie môžeme časť podniku zaradiť do kukuričnej výrobnej oblasti a časť do repnej výrobnej oblasti so zameraním na klasickú poľnohospodársku výrobu zabezpečenú 38 zamestnancami. V živočíšnej výrobe orientovanej na chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka tu našlo uplatnenie 16 zamestnancov.