Ekonomika výroby mléka

v ČR v roce 2020 - aktualizovaná zpráva

Dobré zkušenosti mají na farmě se suchým mixem pro odstavená telata, který si sami připravují v míchacím voze.

Drobnými krůčky společně

k vysoké užitkovosti

Odstranění překážek

pro optimální produkci mléka

Bioplyn na rozcestí

Jaká je budoucnost tohoto odvětví, které se stalo nedílnou součástí zemědělské prvovýroby?

Obrázek č. 3 - Šetrný způsob vybírání (archív autora).

Výroba siláží bez zbytečných ztrát

Faktory, které mají nejzásadnější dopad na ztráty při silážování a které znatelně ovlivňují parametry a kvalitu výsledné siláže