Vliv přidání upravené slámy

do krmných dávek skotu při dvou hladinách škrobu

Viditelná kontaminácia mykotoxínmi

Kontaminácia siláží mykotoxínmi

Mykotoxíny sú produkované špecifickými plesňami, ktorým sa v procese pestovania a skladovania plodín na výživu dobytka nedá úplne vyhnúť.

Čistá siláž je lepší siláž

Ucelený systém řízení výroby kvalitních objemných krmiv, který napomáhá odhalit kritická místa a v konečném důsledku vede k plnému využití produkčního potenciálu zvířat, zlepšení parametrů jejich užitkovosti (mléčné, masné) a zlepšení rentability zemědělského podniku.

Chov nosnic

v ekologickém zemědělství

Chovatelé skotu se sešli v Mrákově

Seminář věnovaný chovu dojnic, který pořádaly společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. a ZOD Mrákov se uskutečnil počátkem listopadu v prostorách Zemědělského obchodního družstva v Mrákově. ZOD Mrákov hospodaří v okrese Domažlice na výměře zhruba 2800 hektarů zemědělské půdy a je známým chovatelem vysokoprodukčních holštýnských dojnic.

Autor článku: Ing. Jana Velechovská, Profi Press

Exkurze

do dánských chovů

Bavlník

zázračné krmení pro krávy?

Ekonomika výroby mlieka

v SR v roku 2020 - aktualizovaná zpráva