Silážování

Zde naleznete aktuální odborné články zaměřené na výrobu kvalitních siláží. Všechny články zároveň publikujeme pravidelně v našem firemním časopise.

Vojtěška

Vojtěšková siláž má v našich podmínkách nejvyšší potenciál v rámci obsahu dusíkatých látek a zároveň je to také jedna z nejhůře silážovatelných plodin. O zkušenosti, jak zvládnout co nejefektivněji cestu výroby vysoce kvalitní siláže z vojtěšky, se s námi podělili zástupci zemědělských podniků Družstvo vlastníků půdy Ametyst ze skupiny AGRO 2000 a akciové společnosti BONAGRO.

Travní senáž

Při výrobě senáže z travních porostů je potřeba zohlednit mnoho faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu. Intenzita pěstování, hnojení, obnovování či přísevy mají zásadní dopad na obsah živin. Management sklizně výrazně ovlivní kvalitu. A jak si s těmito výzvami poradili ve významných zemědělských podnicích, na to jsme se tentokrát zeptali v ZOD Mrákov a ZEOS LOMNICE a. s.

Obr. č. 4 - Snímek z infrakamery

Kvalita objemných krmiv a jejich hodnocení

Výroba kvalitních objemných krmiv je jeden z klíčových každoročních procesů na zemědělském podniku chovajícím dojnice. Jak ale získat informace o kvalitě a úspěšnosti tohoto snažení?

Velké Opatovice (sklizeň 2020)

Silážní žito

Výroba vysoce kvalitní, hodnotné siláže je podmíněna dodržením celé řady kroků, které je potřeba na cestě od pole po krmný žlab urazit a zvládnout. Mezi klíčové podmínky patří omezení rizika mikrobiální kontaminace během sklizně, skladování i zkrmování. V rámci projektu Čistá siláž vám přinášíme reportáže ze zemědělských podniků s vynikající výrobní praxí. První díl je věnovaný silážnímu žitu a na zkušenosti při jeho pěstování, sklizni a využití v krmných dávkách jsme se zeptali v podnicích ZEMAS, a. s., Čejč a AGRO, družstvo Záhoří.

Viditelná kontaminácia mykotoxínmi

Kontaminácia siláží mykotoxínmi

Mykotoxíny sú produkované špecifickými plesňami, ktorým sa v procese pestovania a skladovania plodín na výživu dobytka nedá úplne vyhnúť.

Čistá siláž je lepší siláž

Ucelený systém řízení výroby kvalitních objemných krmiv, který napomáhá odhalit kritická místa a v konečném důsledku vede k plnému využití produkčního potenciálu zvířat, zlepšení parametrů jejich užitkovosti (mléčné, masné) a zlepšení rentability zemědělského podniku.

Chovatelé skotu se sešli v Mrákově

Seminář věnovaný chovu dojnic, který pořádaly společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. a ZOD Mrákov se uskutečnil počátkem listopadu v prostorách Zemědělského obchodního družstva v Mrákově. ZOD Mrákov hospodaří v okrese Domažlice na výměře zhruba 2800 hektarů zemědělské půdy a je známým chovatelem vysokoprodukčních holštýnských dojnic.

Autor článku: Ing. Jana Velechovská, Profi Press

Obrázek č. 3 - Šetrný způsob vybírání (archív autora).

Výroba siláží bez zbytečných ztrát

Faktory, které mají nejzásadnější dopad na ztráty při silážování a které znatelně ovlivňují parametry a kvalitu výsledné siláže

Silážování čiroku v praktických podmínkách

praktické zkušenosti a výsledky v českých podmínkách