BAKTERIÁLNÍ OŠETŘENÍ PODESTÝLKY

20. února 2024

Kvalita výsledných produktů živočišné produkce je výsledkem mnoha faktorů. Mezi nejdůležitější patří výživa zvířat, zdravotní stav a prostředí, ve kterém jsou zvířata chována. Ukazuje se, že právě životní prostředí zvířat představuje důležitou oblast pro zlepšení.

Nový integrovaný přístup k řízení živočišné výroby

V rámci společnosti Lallemand je farma považována za souhrn mikrobiálních ekosystémů. Krmiva, trávicí systém zvířat, budovy a organický odpad jsou komplexní mikrobiální ekosystémy. Rovnováha mezi těmito ekosystémy je zásadní.

Hlavním přínosem těchto poznatků je poskytnutí takových řešení, která optimalizují mikrobiální populaci v daném prostředí.

Podestýlka, hnůj nebo kejda a znečištěné podlahové povrchy ukrývají různorodé mikrobiální populace. Optimalizace rovnováhy těchto mikrobiálních ekosystémů prostřednictvím inokulace podestýlky představuje jedinečnou možnost pro udržení bezpečného prostředí pro zvířata při maximalizaci hodnoty organického odpadu (hnůj, kejda).

EAZYBED PRO je bakteriální inokulant pro podestýlku s živými bakteriemi a enzymy na nosiči složeném z rostlinných a minerálních složek.

Podporuje rozvoj prospěšných mikroorganismů v podestýlce, což význam­ným způsobem ovlivňuje možnost udržení dobrých životních podmínek zvířat a zlepšuje kvalitu hnoje/kejdy.

EAZYBED PRO: specifický bakteriální inokulant do podestýlky

Díky EAZYBED PRO je lépe řízena přítomnost bakterií, které jsou potenciálně škodlivé pro zvířata a/nebo lidi nebo jsou zodpovědné za produkci emisí, jako je amoniak. Navíc je hodnota organického odpadu maximalizována díky zadržování dusíku a lepší konzistenci statkových hnojiv.

Jak to funguje?

Inokulace podestýlky a/nebo hnoje/kejdy vysokou koncentrací prospěšných bakterií v kombinaci s enzymy podporuje rozvoj pozitivní mikroflóry.

Enzymy pracují v úplné synergii s bakte­riemi (obrázek 2):

Enzymy uvolňují zkvasitelné cukry z lignocelulózových materiálů v podestýlce, jako je sláma nebo štěpka, nebo z organického odpadu.

Mikroorganismy, bakterie mléčného kvašení a Bacillus využívají tyto cukry jako živiny, což jim umožňuje lépe růst.

Přítomnost a působení těchto specifických bakterií pozitivně řídí fermentaci v podestýlce nebo hnoji. To se promítá do výhod na třech úrovních:

Kvalita podestýlky: navýšením počtu prospěšných mikroorganismů je kvalita podestýlky déle zachována.

Životní prostředí: pozitivní fermentace pomáhá udržovat kvalitu ovzduší mimo jiné snížením emisí amoniaku.

Hodnota statkových hnojiv: lepší konzistence a agronomická hodnota organického odpadu.

Jak se má aplikovat?

EAZYBED PRO je řešení připravené k okamžitému použití. Může být aplikován ručně nebo elektrickým rozprašovačem na jakékoli povrchy a prostory pro ustájení zvířat. Stáje, podestýlka, stelivo a všechny podlahové povrchy – zde všude je možné využít snadnou aplikaci EAZYBED PRO.

V závislosti na druhu zvířete se pravidelné týdenní aplikace pohybují od 40 g do 400 g na zvíře. V případě zhoršeného prostředí lze dávku zdvojnásobit.

MIKROP ČEBÍN společně s výrobní firmou Lallemand Animal Nutrition provádí aktuálně rozsáhlý provozní pokus na několika stájích v České republice. Závěry tohoto pozorování s konkrétními dopady na zdraví zvířat (CPM, výskyt mastitid a celkový zdravotní stav) budou předmětem statistického vyhodnocení, které budeme publikovat v následujícím článku. Souběžně dochází i k přípravným krokům pro zajištění výrobních kapacit a postupů ve výrobním závodu firmy MIKROP ČEBÍN, tak aby bylo možné zajistit výrobu zmiňovaného produktu pro ošetření podestýlky pod privátní značkou. 

(Zdroj: Lallemand Animal Nutrition)

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv