Výživa - ovce a kozy

Pro ovce a pro kozy jsme sestavili samostatné produktové řady krmných doplňků tak, aby odpovídaly jejich odlišným specifickým požadavkům.

Reference

Magazín MIKROP

Efektivní odchov telat XIII. – tepelný stres u telat

Článek, který se podrobně věnuje příčinám a negativním dopadům působení tepelného stresu na odchovávaná telata, včetně popisu možných chovatelsko-organizačních strategií jak jej eliminovat.

ASPEKTY VÝBĚRU SILÁŽNÍHO INOKULANTU

Co vše je potřeba zohlednit při rozhodování, jaký silážní přípravek použít? S narůstající užitkovostí zvířat rostou i požadavky na klíčové parametry vyrobených objemných krmiv, a to zejména na vysokou produkční účinnost, stravitelnost, příjem sušiny, stabilitu při odběru atd. Navzdory dostupným odborným znalostem je však výroba takových siláží obrovskou výzvou.

Kokcidie

Často přehlížený problém u spárkaté zvěře