Servis a poradenství v oblasti silážování

Naši specialisté vám poskytnout široký servis v oblasti výroby objemných krmiv.

Pro naše zákazníky zajišťujeme široké spektrum služeb spojených se silážováním jako například:

 • Proškolení pracovníků sklizňové linky: přímo na Vaší farmě uskutečníme setkání s pracovníky podílející se na silážování, upozorníme na kritická místa v rámci technologie sklizně, probereme základní, ale důležité momenty sklizně a samozřejmě zodpovíme případné dotazy.
 • Aktivní účast při sklizni: před samotnou sklizní Vám pomůžeme posoudit stav porostů a ideální termín sklizně, na místě Vám stanovíme aktuální sušinu, v průběhu naskladňování zkontrolujeme technologickou kázeň, kvalitu naváženého materiálu do silážního žlabu a jeho správné vrstvení a dusání.
 • Laboratorní rozbory siláží ve vlastní akreditované laboratoři: zajišťujeme odběr vzorků, převoz do laboratoře ve vakuovaných sáčcích a následné zpracování v moderní laboratoři, více ZDE. Následně jsme schopni stanovit všechny potřebné parametry včetně stanovení stravitelnosti sušiny a organické hmoty.
 • Odborná interpretace jednotlivých parametrů Vašich siláží našimi specialisty na výživu dojnic.
 • Audity vyrobených objemných krmiv:
  • Vyhodnocení kvality a vhodnost zpracování: pomůžeme vám odhalit slabá místa v technologii sklizně.
  • Měření míry udusání : stanovíme měrnou hmotnost v 1 m3 siláže pro přesné stanovení skladových zásob a přepočteme na sušinu pro posouzení kvality udusání.
  • Snímkování termokamerou: vyhledáme možná riziková místa z pohledu stability Vaší siláže.
  • Hloubkové měření teploty: ověříme a posoudíme stav a stabilitu uskladněné siláže v rámci silážního žlabu.
  • Vypracování podrobné zprávy: na závěr od nás obdržíte výsledky všech měření včetně laboratorních rozborů pro jednotlivé siláže s návrhy k možnému zlepšení.

Držíme se zásady, že 80% úspěchu při výrobě objemných krmiv spočívá ve zvládnutém managementu sklizně, a proto se intenzivně zaměřujeme na pomoc při vyhledávání a odstranění případných slabých a rizikových míst v technologii výroby.

Měření hutnosti siláže

Ušetřete náklady na krmiva se silážními inokulanty

Vidět znamená věřit: ztráty sušiny

Kontaktujte naše odborníky

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv, Celá ČR

Martin Holík

Specialista konzervace, Celá ČR

Reference

Magazín MIKROP

ASPEKTY VÝBĚRU SILÁŽNÍHO INOKULANTU

Co vše je potřeba zohlednit při rozhodování, jaký silážní přípravek použít? S narůstající užitkovostí zvířat rostou i požadavky na klíčové parametry vyrobených objemných krmiv, a to zejména na vysokou produkční účinnost, stravitelnost, příjem sušiny, stabilitu při odběru atd. Navzdory dostupným odborným znalostem je však výroba takových siláží obrovskou výzvou.

BAKTERIÁLNÍ OŠETŘENÍ PODESTÝLKY

Kvalita výsledných produktů živočišné produkce je výsledkem mnoha faktorů. Mezi nejdůležitější patří výživa zvířat, zdravotní stav a prostředí, ve kterém jsou zvířata chována. Ukazuje se, že právě životní prostředí zvířat představuje důležitou oblast pro zlepšení.