Servis a poradenství v oblasti silážování

Naši specialisté vám poskytnout široký servis v oblasti výroby objemných krmiv.

Pro naše zákazníky zajišťujeme široké spektrum služeb spojených se silážováním jako například:

 • Proškolení pracovníků sklizňové linky: přímo na Vaší farmě uskutečníme setkání s pracovníky podílející se na silážování, upozorníme na kritická místa v rámci technologie sklizně, probereme základní, ale důležité momenty sklizně a samozřejmě zodpovíme případné dotazy.
 • Aktivní účast při sklizni: před samotnou sklizní Vám pomůžeme posoudit stav porostů a ideální termín sklizně, na místě Vám stanovíme aktuální sušinu, v průběhu naskladňování zkontrolujeme technologickou kázeň, kvalitu naváženého materiálu do silážního žlabu a jeho správné vrstvení a dusání.
 • Laboratorní rozbory siláží ve vlastní akreditované laboratoři: zajišťujeme odběr vzorků, převoz do laboratoře ve vakuovaných sáčcích a následné zpracování v moderní laboratoři, více ZDE. Následně jsme schopni stanovit všechny potřebné parametry včetně stanovení stravitelnosti sušiny a organické hmoty.
 • Odborná interpretace jednotlivých parametrů Vašich siláží našimi specialisty na výživu dojnic.
 • Audity vyrobených objemných krmiv:
  • Vyhodnocení kvality a vhodnost zpracování: pomůžeme vám odhalit slabá místa v technologii sklizně.
  • Měření míry udusání : stanovíme měrnou hmotnost v 1 m3 siláže pro přesné stanovení skladových zásob a přepočteme na sušinu pro posouzení kvality udusání.
  • Snímkování termokamerou: vyhledáme možná riziková místa z pohledu stability Vaší siláže.
  • Hloubkové měření teploty: ověříme a posoudíme stav a stabilitu uskladněné siláže v rámci silážního žlabu.
  • Vypracování podrobné zprávy: na závěr od nás obdržíte výsledky všech měření včetně laboratorních rozborů pro jednotlivé siláže s návrhy k možnému zlepšení.

Držíme se zásady, že 80% úspěchu při výrobě objemných krmiv spočívá ve zvládnutém managementu sklizně, a proto se intenzivně zaměřujeme na pomoc při vyhledávání a odstranění případných slabých a rizikových míst v technologii výroby.

Měření hutnosti siláže

Kontaktujte naše odborníky

Bc. David Novotný

Produktový manažer - konzervace, Celá ČR

Ing. Jan Kolečkář

Specialista konzervace, Celá ČR

Reference

Magazín MIKROP

Vojtěška

Vojtěšková siláž má v našich podmínkách nejvyšší potenciál v rámci obsahu dusíkatých látek a zároveň je to také jedna z nejhůře silážovatelných plodin. O zkušenosti, jak zvládnout co nejefektivněji cestu výroby vysoce kvalitní siláže z vojtěšky, se s námi podělili zástupci zemědělských podniků Družstvo vlastníků půdy Ametyst ze skupiny AGRO 2000 a akciové společnosti BONAGRO.

Travní senáž

Při výrobě senáže z travních porostů je potřeba zohlednit mnoho faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu. Intenzita pěstování, hnojení, obnovování či přísevy mají zásadní dopad na obsah živin. Management sklizně výrazně ovlivní kvalitu. A jak si s těmito výzvami poradili ve významných zemědělských podnicích, na to jsme se tentokrát zeptali v ZOD Mrákov a ZEOS LOMNICE a. s.

Obr. č. 4 - Snímek z infrakamery

Kvalita objemných krmiv a jejich hodnocení

Výroba kvalitních objemných krmiv je jeden z klíčových každoročních procesů na zemědělském podniku chovajícím dojnice. Jak ale získat informace o kvalitě a úspěšnosti tohoto snažení?