Laboratoř

Laboratoř společnosti MIKROP ČEBIN a.s., slouží pro potřeby společnosti na úseku vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Podílí se rovněž na testacích nových výrobků z hlediska dodržení jakosti, bezpečnosti krmiv a ověřeni vlastností výrobků při užití zákazníkem. Přesnost a správnost práce laboratoře je každoročně ověřována účastí v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách pořádaných UKZUZ a společností O.K. SERVIS BioPro (NIR).

Základní krmivářské charakteristiky

Vlhkost, dusíkaté látky, tuk, tuk po hydrolýze, cukry (přímo redukující, po hydrolýze, celkové), škrob, vláknina Henneberg-Stohmann, neutrálně detergentní vláknina, acido-detergentní vláknina, popeloviny

Stanovení minerálních látek

Vápník, fosfor, sodík, hořčík, draslík, měď, železo, mangan, zinek

Objemná krmiva, čerstvá i konzervovaná

Vlhkost, dusíkaté látky, tuk, cukry, škrob, vláknina Henneberg-Stohmann, neutrálně detergentní vláknina, acidodetergentní vláknina, acidodetergentní lignin, dusíkaté frakce (A, B1, B2, B3, C) pH, silážní kyseliny (mléčná, octová, propionová, máselná), kyselost vodního výluhu, ukazatel formolové titrace, stupeň proteolýzy

Další stanovení

Číslo kyselosti tuku, chloridy (jako NaCl), aktivita ureázy – kontrola účinnosti extruze, vitamin A a E v premixech a krmných směsích

Kontakty