EKOlogické zemědělství

Pro potřeby chovatelů v ekologickém zemědělství vyrábíme krmiva a krmné doplňky pro všechny kategorie hospodářských zvířat. Zde najdete vše pro skot dojný i bez tržní produkce mléka, prasata, drůbež, ovce a kozy, koně i králíky.

Magazín MIKROP

Chov nosnic

v ekologickém zemědělství

Jalovice na pastvě

Využití pastevních porostů

Pastva je ten nejpřirozenější způsob, jakým můžeme zajistit výživu skotu. V ekologickém režimu hospodaření je na pasení skotu kladen zvláštní důraz.

Efektivní odchov jalovic v ekologickém zemědělství I.

sumář základních informací o efektivním odchovu jalovic v ekologickém zemědělství