Chov nosnic

v ekologickém zemědělství

Jalovice na pastvě

Využití pastevních porostů

Pastva je ten nejpřirozenější způsob, jakým můžeme zajistit výživu skotu. V ekologickém režimu hospodaření je na pasení skotu kladen zvláštní důraz.

Efektivní odchov jalovic v ekologickém zemědělství I.

sumář základních informací o efektivním odchovu jalovic v ekologickém zemědělství