Odborné články - silážování

Zde naleznete aktuální odborné články zaměřené na výrobu kvalitních siláží.

Silážovanie a senážovanie v roku 2022

Senážovanie a silážovanie nemalo tento rok na Slovensku veľmi priaznivé podmienky. S narastajúcimi cenami osív, hnojív, pohonných hmôt a pri výraznom suchu, ktoré tohto roku sužovalo Slovensko, bolo senážovanie a silážovanie veľmi náročné.