Chovatelé skotu se sešli v Mrákově

Seminář věnovaný chovu dojnic, který pořádaly společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. a ZOD Mrákov se uskutečnil počátkem listopadu v prostorách Zemědělského obchodního družstva v Mrákově. ZOD Mrákov hospodaří v okrese Domažlice na výměře zhruba 2800 hektarů zemědělské půdy a je známým chovatelem vysokoprodukčních holštýnských dojnic.

Autor článku: Ing. Jana Velechovská, Profi Press

Exkurze

do dánských chovů

Bavlník

zázračné krmení pro krávy?

Ekonomika výroby mlieka

v SR v roku 2020 - aktualizovaná zpráva

Ekonomika výroby mléka

v ČR v roce 2020 - aktualizovaná zpráva

Dobré zkušenosti mají na farmě se suchým mixem pro odstavená telata, který si sami připravují v míchacím voze.

Drobnými krůčky společně

k vysoké užitkovosti

Odstranění překážek

pro optimální produkci mléka

Bioplyn na rozcestí

Jaká je budoucnost tohoto odvětví, které se stalo nedílnou součástí zemědělské prvovýroby?