ML - kámen pro drůbež

- novinka společnosti MIKROP ČEBÍN a.s.

Feedlot - letecký snímek (mishkahenner.com)

Jiný kraj, jiný mrav

- pohled na netradiční výkrm masného skotu v USA

Africký mor prasat

aneb časté téma všedního dne

Efektivní odchov telat - II. mléčná výživa (netržní mléko)

management a výživa telat netržním mlékem, včetně popisu možností jeho chemického či tepelného ošetření (pasterování)

Ekonomika výroby mléka

v ČR a SR v roce 2018