MIKROP TRANZIT Feed

Inovativní řešení období porodu prasnic

Mliečne farmy na Novom Zélande

článek našeho kolegy Ing. Cipse o fungování mléčných farem na Novém Zélandě

Efektivní odchov jalovic v ekologickém zemědělství I.

sumář základních informací o efektivním odchovu jalovic v ekologickém zemědělství

Průchozí brodidlo s tryskovou cirkulací léčebněpreventivního roztoku

Kulhání vysokoprodukčních krav

příspěvek ze semináře vedeného  MVDr. Ondřejem Bečvářem k problematice managementu zdraví končetin skotu

Venkovní výběh pro jalovice

Welfare dojnic na farmě Járy Cimrmana

reportáž z AGROBOS Slatina spol. s. r. o.

Efektivní odchov telat – VI. intenzita mléčné výživy telat

článek věnovaný intenzitě krmení telat mléčnými nápoji, tj. specifikaci restriktivní, semiintenzivní a intenzivního modelu mléčné výživy telat

Ekonomika výroby mlieka v SR v roku 2019

námi detailně zpracované ekonomické přehledy výroby mléka na Slovensku za rok 2019