KAPCAICIN

8. února 2024

ve výživě dojnic

Nedávno publikovaná studie (Feeding encapsulated pepper to dairy cows during the hot season improves performance without affecting core and skin temperature) o vlivu zkrmování zapouzdřených (chráněných) chilli papriček s vysokým obsahem kapsaicinu (CAP) na užitkovost krav v období tepelného stresu, nás vedla k zařazení tohoto velice perspektivního produktu do portfolia naší firmy. Vytvořili jsme zcela novou řada výrobků s názvem Capsicum plus, zahrnující minerální doplňky krmných dávek a letní pufry. V našich výrobcích používáme prášek z chilli se standardizovaným obsahem kapsaicinu. Výhodou našich výrobků je využití technologie zapouzdření chilli do tukové matrice (encapsulace) pro snížení pálivosti.

Výrobky řady Capsicum plus jsme v letošní letní sezóně zařadili do krmných dávek krav v laktaci na celé řadě chovů a dle ohlasů chovatelů bude o tyto výrobky velký zájem i v příštím roce.

Literární přehled

Pojďme se podívat, čím jsou papričky rodu Capsicum prospěšné dojnicím a na princip jejich účinku na organismus krav. Odbornou veřejností se často šíří řada mýtů a zavádějících údajů o principu působení na organismus krav. Tato tvrzení se opírají o studie na myších, případně o výzkumy z humánní medicíny, ale jak víme, u polygastrů většina těchto zjištění neplatí.

Papriky (Capsicum spp.) jsou využívány ve výživě krav především na základě přítomnosti šesti chemicky příbuzných sloučenin, známých jako kapsaicinoidy (Deepa et al., 2007). Mezi kapsaicinoidy přítomnými v paprikách je nejhojněji zastoupen kapsaicin, který tvoří 71 % všech kapsaicinoidů. Kapsaicin vykazuje antimikro­biální (Adaszek et al., 2019), protizánětlivé (Kim et al., 2003) a antioxidační vlastnosti (Kempaiah et al., 2005), které jsou zvláště zajímavé ve výživě dojnic. Zejména pokud jsou krávy vystaveny vysokému teplotně-vlhkostnímu indexu (THI). Oxidační stres, zánětlivá reakce a endokrinní nerovnováha organismu dojnic se často vyskytují během období tepelného stresu, a to ve srovnání s termoneutrálním obdobím (Li et al., 2021).

V literatuře existují důkazy, že kapsaicin může ovlivňovat bachorovou mikroflóru u krav a trávení živin u savců. Fenolická skupina (vanillyl) přítomná v kapsaicinu může inhibovat růst bakterií, a to snížením stability membrán díky své hydrofobicitě (Burt, 2004). Některé fenolické sloučeniny jsou pravděpodobně odolné vůči mikrobiální degradaci v bachoru, a proto se mohou dostat do tenkého střeva v biologicky aktivní formě. U dojnic byl únik kapsaicinu z bachoru odhadnut na 15 až 33 % v závislosti na poskytnuté dávce (Oh et al., 2016).

Vittorazzi et al., 2022 uskutečnili pokus s komerčním přípravkem obsahujícím zapouzdřenou (enkapsulovanou) drť z chilli papriček (CAP) s vysokým obsahem kapsaicinu. Při zkrmování 0,75 nebo 1,5 g/den došlo k zvýšení příjmu sušiny krmiva o 0,4 kg při nižší dávce a o 1,3 kg při vyšší dávce. Dalším efektem bylo snížení třídění (separace) částic krmné dávky. Zkrmování tohoto doplňku vedlo k zvýšení užitkovosti při dávce 0,75 g o 1 l mléka, při dávce 1,5 g o 1,4 l mléka. Zároveň mělo ošetření tendenci zvyšovat tučnost mléka. Je velice zajímavé, že při podávání nižších i vyšších dávek kapsaicinu nebyl zjištěn žádný vliv na teplotu kůže, rektální teplotu ani frekvenci dýchání.

“CAP je efektivní řešení pro snížení dopadu tepelného stresu u dojnic.”

 

Tepelný stres v průměru způsobuje pokles užitkovosti o 10–35 %. Je pravdou, že s tepelným stresem souvisí i pokles příjmu sušiny krmiva. Ten ovšem odpovídá pouze za 50 % poklesu produkce mléka, dalších 50 % poklesu souvisí s procesy v organismu, které spouští tepelný stres (Whehlock et al., 2010). Krávy, kterým bylo podáváno 1,5 g CAP denně měly vyšší stravitelnost sušiny krmné dávky a celkového proteinu v dávce (Vittorazzi et al., 2022). Důvody vyšší stravitelnosti při krmení kapsaicinu mohou souviset s vlivem na bachorovou mikrobiální populaci (Oh et al., 2015), sekreci pankreatických trávicích enzymů (Platel a Srinivasan, 1996, Platel a Srinivasan, 2000), vyprazdňování žaludku (Debreceni et al., 1999) nebo hladinu leptinu v krvi (Hsu a Yen, 2007).

Vittorazzi et al., 2022 ve své studii pozorovali průměrné zvýšení DMI (+0,85 kg/d) u krav krmených CAP a zvýšení dojivosti o 1 až 1,4 kg/den. Oh a kol. v roce 2017 rovněž zaznamenali trend k vyšší mléčné užitkovosti (+1,5 kg/d) při zkrmování kapsaicinu dojnicím. Na zlepšení mléčné užitkovosti se mohou podílet i další vlastnosti kapsaicinu, které nebyly ve studii Vittorazzi et al., 2022 hodnoceny. Například zkrmování kapsaicinu ovcím v laktaci zvýšilo aktivitu superoxiddismutázy v séru, což je biomarker antioxidačního stavu (Cunha et al., 2020). Je dobře známo, že po vystavení krav prostředí s vysokým THI dochází k oxidačnímu stresu, který zhoršuje produkci mléka (Guo et al., 2021).

Závěr

Zkrmování CAP zvyšuje příjem sušiny krmiva a užitkovost, aniž by se změnily fyziologické parametry krav vystavených relativně vysokému THI. Dále podávání CAP vede k snížení separace částic krmné dávky. Vysoké teploty prostředí vedou k oxidačnímu stresu, zánětlivé reakci celého organismu a endokrinní nerovnováze dojnic v laktaci. To se projevuje zhoršením užitkovosti a imunitních funkcí. CAP je efektivní řešení pro snížení dopadu tepelného stresu u dojnic. Pozitivně ovlivňuje metabolismus glukózy a lipidů u přežvýkavců. Kapsaicin má také významné antioxidační, protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti. Ovlivňuje druhovou skladbu bachorových mikroorganismů a tím zlepšuje využití celé krmné dávky. 

Autor článku

Ing. Filip Kopecký

Produktový manažer