ROZHOVOR s inženýrem Radkem Krejčím

8. února 2024

vedoucím útvaru řízení a kontroly jakosti ve společnosti MIKROP ČEBÍN a.s.

V rámci servisu firma MIKROP Čebín a. s. nabízí podrobné analýzy všech druhů krmiv. Pro tento účel má i svou vlastní laboratoř. Laboratoř ve vlastní režii je pro nás výhodná i z pohledu kvality výrobků, neboť v ní neustále probíhá vstupní kontrola surovin a výstupní kontrola výrobků. Celou tuto problematiku zaštiťuje Ing. Radek Krejčí. Chtěli jsme proto pomocí několika otázek přiblížit problematiku tohoto rozsáhlého oddělení.

Jaká je tvoje role (náplň práce) jako vedoucího útvaru řízení a kontroly jakosti?

Moje pracovní náplň, by se dala rozdělit na dvě samostatná odvětví. Tou první je kontrola kvality. Oficiálně se to nazývá: Systém jakosti, EMS a bezpečných krmiv. Jde v podstatě o dodržování těch nejpřísnějších norem v rámci výroby. Tohoto se dociluje implementací standardů a následnými nezávislými audity. Jen pro představu, firma MIKROP Čebín a. s. disponuje certifikáty: GMP+ B1, GMP+ BCN-DE1 QM-Milch, NON GMO, ISO 9001 a ISO 14001. K tomu ještě pravidelně ověřujeme správné funkce všech míchacích zařízení, popřípadě monitoring krmiv, která jsou v režimu medikace. Pokud bych to měl shrnout do jedné věty: Jsou to všechny úkony vedoucí k zajištění výroby kvalitních výrobků. A tou druhou pracovní náplní je zajištění provozu laboratoře. Zde je mým hlavním úkolem a odpovědností zajistit správnost použitých metodik, modernizace laboratoře, výběr a vývoj nových laboratorních postupů a metodik. Samozřejmě řeším i otázky běžného provozu.

Jak bys charakterizoval naši laboratoř (vybavení, počet lidí atd.)?

V naší laboratoři pracuje aktuálně devět laborantek. Jedná se o klasickou analytickou laboratoř zaměřenou na analýzu krmiv. U krmiv rutinně stanovujeme: vlhkost, dusíkaté látky, tuk, tuk po hydrolýze, cukry (přímo redukující, po hydrolýze, celkové), škrob, vlákninu metodou Henneberg-Stohmann, neutrálně detergentní vlákninu, acido detergentní vlákninu, popeloviny a minerální látky, dále frakce proteinu, aminokyseliny, vitamíny A a E a mnoho dalších. Vzpomněl jsem ty nejčastěji stanovované. A co se týče vybavení, to je asi velký výčet přístrojů, které každodenně používáme. K těm nejzajímavějším přístrojům patří např. aminoanalyzátor. Ten používáme pro stanovení aminokyselin v krmných směsích a surovinách pro monogastry. Dále Kapalinový chromatograf, kterým stanovujeme vitamíny a ICP-OES na stanovení minerálních látek.

A co NIR? Je zde neustálá diskuze okolo NIR vs. tzv. mokrá cesta. Tvůj názor?

NIRs tedy blízká infračervená spektrometrie je metoda, která zahrnuje blízkou infračervenou oblast z elektromagnetického spektra (tedy 800–2500 nm).

Naše laboratoř obdrží více než 8 000 vzorků ročně. Na těchto vzorcích pak stanovíme přes 100 000 parametrů.”

 

Jedná se o velmi rychlou a přesnou metodu analýz. Bohužel její nevýhodou je, že musí být přístroj neustále kalibrován a kontrolován. Kalibrace musí odpovídat domovské oblasti odběru vzorku. A tady vstupuje právě klasická mokrá cesta. V naší laboratoři tedy za pomoci klasických metod neustále kontrolujeme a kalibrujeme přístroj NIRs. Tím se snažíme dosáhnout co největší rychlosti, kterou nám právě přináší přístroj NIRs a zároveň co nejpřesnějších výsledků. Je to asi nejčastěji používané propojení u profesionálních analytických laboratoří. A zapomněl jsem asi na jednu velmi podstatnou věc. NIRs je oproti klasické analýze velmi levné stanovení.

Jaká je tvoje role (náplň práce) jako vedoucího útvaru řízení a kontroly jakosti?

Moje pracovní náplň, by se dala rozdělit na dvě samostatná odvětví. Tou první je kontrola kvality. Oficiálně se to nazývá: Systém jakosti, EMS a bezpečných krmiv. Jde v podstatě o dodržování těch nejpřísnějších norem v rámci výroby. Tohoto se dociluje implementací standardů a následnými nezávislými audity. Jen pro představu, firma MIKROP Čebín a. s. disponuje certifikáty: GMP+ B1, GMP+ BCN-DE1 QM-Milch, NON GMO, ISO 9001 a ISO 14001. K tomu ještě pravidelně ověřujeme správné funkce všech míchacích zařízení, popřípadě monitoring krmiv, která jsou v režimu medikace. Pokud bych to měl shrnout do jedné věty: Jsou to všechny úkony vedoucí k zajištění výroby kvalitních výrobků. A tou druhou pracovní náplní je zajištění provozu laboratoře. Zde je mým hlavním úkolem a odpovědností zajistit správnost použitých metodik, modernizace laboratoře, výběr a vývoj nových laboratorních postupů a metodik. Samozřejmě řeším i otázky běžného provozu.

Jak bys charakterizoval naši laboratoř (vybavení, počet lidí atd.)?

V naší laboratoři pracuje aktuálně devět laborantek. Jedná se o klasickou analytickou laboratoř zaměřenou na analýzu krmiv. U krmiv rutinně stanovujeme: vlhkost, dusíkaté látky, tuk, tuk po hydrolýze, cukry (přímo redukující, po hydrolýze, celkové), škrob, vlákninu metodou Henneberg-Stohmann, neutrálně detergentní vlákninu, acido detergentní vlákninu, popeloviny a minerální látky, dále frakce proteinu, aminokyseliny, vitamíny A a E a mnoho dalších. Vzpomněl jsem ty nejčastěji stanovované. A co se týče vybavení, to je asi velký výčet přístrojů, které každodenně používáme. K těm nejzajímavějším přístrojům patří např. aminoanalyzátor. Ten používáme pro stanovení aminokyselin v krmných směsích a surovinách pro monogastry. Dále Kapalinový chromatograf, kterým stanovujeme vitamíny a ICP-OES na stanovení minerálních látek.

A co NIR? Je zde neustálá diskuze okolo NIR vs. tzv. mokrá cesta. Tvůj názor?

NIRs tedy blízká infračervená spektrometrie je metoda, která zahrnuje blízkou infračervenou oblast z elektromagnetického spektra (tedy 800–2500 nm).

Naše laboratoř obdrží více než 8 000 vzorků ročně. Na těchto vzorcích pak stanovíme přes 100 000 parametrů.”

 

Jedná se o velmi rychlou a přesnou metodu analýz. Bohužel její nevýhodou je, že musí být přístroj neustále kalibrován a kontrolován. Kalibrace musí odpovídat domovské oblasti odběru vzorku. A tady vstupuje právě klasická mokrá cesta. V naší laboratoři tedy za pomoci klasických metod neustále kontrolujeme a kalibrujeme přístroj NIRs. Tím se snažíme dosáhnout co největší rychlosti, kterou nám právě přináší přístroj NIRs a zároveň co nejpřesnějších výsledků. Je to asi nejčastěji používané propojení u profesionálních analytických laboratoří. A zapomněl jsem asi na jednu velmi podstatnou věc. NIRs je oproti klasické analýze velmi levné stanovení.

Jaké modernizace jste naposledy dělali v laboratoři a co to přineslo?

K největší modernizaci naší laboratoři došlo v uplynulém roce, kdy jsme významně rozšířili velikost laboratoře a získali tak více pracovních prostor a místa pro laboratorní vybavení. Součástí rekonstrukce byla i modernizace technického zázemí laboratoře. V důsledku rekonstrukce jsme také zvýšili i naši produktivitu práce a navýšili i množství hodnocených vzorků. Zmínit musím také nové přístrojového vybavení, kdy jsme mj. pořídili i nový analyzátor aminokyselin.

Co nového plánujete do budoucnosti (novinky)?

Jednou z novinek naší laboratoře bude v blízké době možnost stanovení stravitelné vlákniny podle nových norem NASEM 2021. Dále pro naše zákazníky připravujeme protokol hodnocení kvality objemných krmiv. Na konci letošního roku budeme mít v naší laboratoři nový emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem sloužící zejména ke stanovení obsahu makro- i stopových prvků v analyzovaném vzorku. Tato technika umožňuje analyzovat téměř všechny prvky periodické tabulky. Dále také přemýšlíme o dalším rozšíření v oblasti kvality objemných krmiv a to stanovení obsahu alkoholu v konzervovaných krmivech. Rádi bychom i rozšířili naše spektrum služeb pro chovatele o možnost stanovení mykotoxinů v krmivech.

Kolik vzorků ročně zpracujete a které jsou to nejčastěji?

Naše laboratoř obdrží více než 8 000 vzorků ročně. Na těchto vzorcích pak stanovíme přes 100 000 parametrů. Z drtivé většiny se jedná o krmiva objemná a krmiva suchá. U objemných krmiv se stanovují nejvíce NL, škroby, NDF, ADF, popel, minerální látky, pH, obsah kyselin aj. U suchých krmiv hodně záleží na účelu a požadavcích. Kapacity naší laboratoře využíváme také automaticky pro kontrolu surovin na vstupu do výroby a kontrolu našich výrobků na výstupu.

Co považuješ za hlavní přednost naší laboratoře?

Za hlavní přednost naší laboratoře považuji rychlost zpracování vzorků a přesnost stanovení jednotlivých analytů, což je výsledkem dobrého propojení přístroje NIR s metodami „mokré laboratoře“. Velkým benefitem naší laboratoře je i samotná vysoká kapacita možného zpracovaní přijatých vzorků. Pokud bych to měl vyjádřit jedním slovem. Určitě jsme flexibilní.

Jak zajišťujete přesnost používaných metod a kvalitu výsledků?

Určitě na prvním místě je to odbornost našich lidí, kteří pracují v laboratoři. Jejich proškolení, vedení je k dodržování metodik atd. Pak přichází na řadu přístroje. Jsou každý den kalibrovány. Na přístrojích je prováděn pravidelný servis a údržba dle doporučení výrobců. Také jsme registrováni do mezilaboratorních kruhových testů pod záštitou ÚKZÚZ. Provádí se pravidelná kontrola jednou za čtvrtletí, kdy naše laboratoř obdrží šest anonymních vzorků krmiv, na kterých provedeme stanovení analytů, které test zahrnuje. Poté co vzorky zanalyzujeme a předáme výsledky, nám ÚKZÚZ dodá výsledky o naší přesnosti měření a zda tuto přesnost v rámci hodnocených parametrů splňujeme. 

Autor článku

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu