LITEVSKÉ PUTOVÁNÍ

17. ledna 2024

V květnu loňského roku uspořádala společnost MIKROP ČEBÍN a. s. ve spolupráci s firmami Farmtec a. s. a CRV Czech Republic, spol. s r. o., odbornou exkurzi pro chovatele na vybrané špičkové farmy s chovem dojeného skotu v Polsku a Litvě. Obě země mají specifickou strukturu zemědělské výroby, kdy vedle celé řady malých soukromých zemědělců existují i jedny z největších a nejmodernějších farem v Evropě vůbec.

První den naší exkurze nás zavedl do Polska, kde jsme navštívili dvě velké farmy polského státního zemědělského podniku. Při prohlídce místních farem bylo zřejmé, že při jejich projektování bylo na prvním místě kladeno dosažení maximálního komfortu ustájených krav.

Farma Kombinat Rolny Kietrz

Farma Kombinat Rolny Kietrz s 1500 dojnicemi byla první farmou, kterou jsme navštívili. Jde o velmi novou a moderní farmu s vysoce kvalitním faremním managementem. Dominantou celé farmy je kruhová dojírna s 60 dojicími stáními. Farma disponuje velmi moderní a prostornou porodnou, zajišťující maximální komfort krav. Stáje jsou světlé a vzdušné, chodby vedoucí na dojírnu jsou prostorné. Dobře koncipované boxové lože, stlané separátem umožňují dojnicím pohodlné ležení a zajišťují jejich vysokou čistotu těla.

Litevské zemědělství

Litva je rovinatou zemí s vysokou mírou zornění. Specifikem litevského zemědělství je stále vysoký počet malých soukromých zemědělců. V posledních letech však dochází k zvětšování velikosti zemědělských podniků vlivem investic, a to jak místních, tak i zahraničních investorů. Další zajímavostí je i vysoká tučnost produkovaného mléka. Na vyšší tučnosti mléka se bude pravděpodobně podílet skladba krmných pícnin. Vlivem zejména klimatických podmínek bývá často v dávkách zařazena travní senáž o vysoké kvalitě. Litevské travní senáže mívají vysoce stravitelnou NDF vlákninu. Tento fakt se odráží i ve zvýšené tučnosti mléka. V Litvě je chováno na 227 tisíc krav s tržní produkcí mléka, s průměrnou normovanou laktací na úrovni 8 400 litrů mléka, tučností 4,43 % a obsahem bílkovin 3,35 %. Celkový počet registrovaných hospodářství chovajících dojnice je 22 375. Nikoho tedy nepřekvapí velký počet krav rozsetých po krajině.

Farma Jungenai

Druhý den našeho putování nás zavedl na první litevskou farmu. Farma Jungenai patří mezi naprostou litev­skou špičku v chovu dojných krav. Chovají zde 900 holštýnských dojnic s užitkovostí 13 552 kg mléka za normovanou laktaci. Při této užitkovosti produkují mléko s tučností 4,11 % a 3,35 % bílkovin. Na farmě velice dbají na dobrý zdravotní stav mléčné žlázy a díky dlouhodobému úsilí mají roční průměr počtu somatických buněk 142 tisíc/ml. Na zdraví má zřejmě svůj podíl i nová kruhová dojírna. Díky velice dobré reprodukci a nízké intenzitě brakování krav základního stáda si v tomto chovu mohou dovolit prodávat okolo 170 kusů březích jalovic ročně. Podnik hospodaří na 2070 ha půdy. Z toho pěstuje na 350 ha kukuřici s průměrným výnosem 40 tun kukuřičné siláže z hektaru.

Farma Okainiai

Ve středu jsme s tuzemskými chovateli navštívili dvě zajímavé farmy. První z nich byla farma Okainiai. Majitelé této farmy vsadili na robotizaci a od roku 2019 postupně staví nové stáje s dojicími roboty značky Lely. Aktuálně mají tři nové stáje plně v provozu a do dvou let přistaví další dvě stáje. Po ukončení stavby bude na farmě v provozu 27 jednotek robotického dojení Lely. V současné době na farmě Okainiai chovají 1 400 dojnic holštýnského plemene a stavy dále navyšují. Jejich cílem je dosáhnout stavu 1 800 dojnic. Za účelem navýšení stavu krav základního stáda v chovu používají sexované inseminační dávky. Těmito dávkami jsou zapouštěny všechny jalovice při první a druhé inseminaci a dále jsou tyto využívány až u 30 % krav při první inseminaci. Na farmě je dosahováno průměrné denní produkce mléka na dojenou krávu 36 l s tučností 4,3 % a obsahem bílkovin 3,56 %. Jimi budované nové stáje skýtají kravám vysokou míru komfortu. I v Pobaltí je v dnešní době velice důležitá ventilace jako opatření zmírňující tepelný stres. Ventilátory na této farmě jsou umístěny v obvodových stěnách stáje a vhánějí tak čerstvý venkovní vzduch do životní zóny krav. Podle mého názoru se jedná o velice účinný způsob ventilace.

Farma Linkuvos

Poslední farmou, kterou jsme měli možnost navštívit, je litevská farma Linkuvos. Zcela nová farma, která vznikla na zelené louce před rokem. Majitelem je litev­ská rodina. Na farmě je chováno 600 dojnic s různým podílem krve místních plemen a holštýnského skotu. V plánu je navýšit stavy krav na 1 200 dojnic a postupně převést základní stádo na čistě holštýnské plemeno. Krávy jsou dojeny na kruhové dojírně. V plánu mají majitelé farmy za pět let postavit novou stáj pro 1 000 krav, avšak již s robotickým dojením. Krávy mají menší tělesný rámec a tomu odpovídá i užitkovost, která v průměru dosahuje 28 l mléka na dojenou krávu. Tak jako na předešlých farmách i zde mají vysokou tučnost mléka na úrovni 4,28 %. Vzhledem k cíli navýšení počtu krav brakují ročně pouze 20 % krav. Intenzivně v tomto chovu také používají sexované inseminační dávky jak u jalovic, tak i krav.

Závěrem

Během exkurze jsme měli možnost navštívit celou řadu velice zajímavých farem. Na všech farmách nám byli průvodci manažeři a zootechnici, kteří se s námi podělili o své zkušenosti s managementem svých stád. Tato velice inspirující setkání nám dala možnost načerpat nové vědomosti a zároveň se seznámit i se specifiky litevského a polského zemědělství. Naše exkurze byla doprovázena i bohatým kulturním programem, kdy jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku litevské historie a místní svérázné kuchyně. Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům a účastníkům za vytvoření nesmírně přátelské atmosféry, při níž jsme měli možnost sdílet své zkušenosti a navázat nová přátelství. 

Autor článku

Ing. Filip Kopecký

Produktový manažer