Vliv krmiva bohatého na vlákninu během porodu a laktace na zdraví a užitkovost prasnic

8. února 2024

Je známo, že omezení krmiva negativně ovlivňuje chování a  welfare prasnic, i když je široce používáno během březosti, aby se zabránilo nadměrnému tloustnutí prasnic. Přesto zdravé střevo potřebuje neustálý příjem krmiva a  je předpokladem prevence zdravotních poruch souvisejících s porodem (zácpa, MMA, agalakcie, …).

Pokud jsou mateřské mlezivo, kvalita mléka a  složení mikrofl óry ovlivněny kvalitou a  složením krmné směsi, pak správné složení krmné dávky může nasměrovat střevní mikrofl óru matek tak, aby mohl účinným způsobem zlepšit zdraví potomků. Předpokládá se, že gastrointestinální trakt novorozených selat v  děloze je sterilní a  kolonizace mikroorganismy začíná po narození. Mateřská mikrofl óra ovlivňuje kolonizaci střeva potomstva v prvních hodinách života přímým kontaktem s mateřskými výkaly během porodu a příjmem kolostra. Dřívější studie ukázaly, že doplnění probiotik a  prebiotik do krmiva během březosti a kojení by mohla zlepšit kvalitu mleziva a mléka, modulovat střevní mikrofl óru a stimulovat rozvoj střevní imunity u čerstvě narozených selat! Zařazení vysokého množství vlákniny do krmné směsi kolem porodu by mohlo být řešením poruch chování (nervózní prasnice před porodem, zakusování selat, stres, prodloužení doby od odstavu do inseminace) a zdravotních problémů u prasnic, a tedy i u selat.

Účelem této studie bylo prozkoumat vliv adlibitního krmení směsím bohatých na vlákninu (období před porodem – antepartum /ap/ a  období kolem porodu – peri partum) a laktační dietě (post-partum /pp/) na užitkovost a zdraví prasnic. Od 109. dne (7 dní před porodem) březosti do 2. dne po porodu dostalo 25 ze 48 prasnic (23 považováno za kontrolní) přístup k jedné ze dvou různých krmiv s vysokým obsahem vlákniny (skupiny vlákniny /FG/ 1 a 2). Byly zaznamenány údaje o příjmu denního množství, vývoji tělesné hmotnosti a  vylučování Clostridium (C.) perfringens výkaly prasnic.

Vysoký příjem vlákniny během porodu a laktace může zlepšit zdravotní stav a snížit vylučování fekálních patogenních bakterií.

V  důsledku toho byl dodatečný příjem sušiny u krmiv s vysokým obsahem vlákniny před porodem 2,13 ± 1,15 kg u FG 1 a 3,14 ± 0,68 kg u FG 2. To vedlo k vyššímu příjmu sušiny v  prvním týdnu laktace a výrazně nižším ztrátám hmotnosti a  ztrátám výšky hřbetního tuku během laktace. Počty bakterií C. perfringens ve výkalech prasnic přímo po porodu byly 10krát nižší u FG 1 a 100krát nižší u FG 2 ve srovnání s kontrolami.

Závěrem lze říci, že tato studie ukázala, že vyšší příjem krmiva bohatého na vlákninu před porodem nezpůsobuje žádné poruchy související s  porodem. Kromě toho prasnice krmené ad libitum vykazovaly vyšší příjem sušiny během laktace, což vedlo k příznivým účinkům na skóre tělesné kondice prasnic. Díky vysokému příjmu vlákniny by se mohlo výrazně snížit vylučování C. perfringens výkaly prasnic, což by mohlo být užitečným nástrojem při snižování rizika průjmu u čerstvě narozených selat, způsobeného C. perfringens. • (Schwennen C, Reckels B, Klingenberg M, El-Wahab AA, Keller B, Visscher C. Vliv krmných směsí bohatých na vlákninu během porodu a laktace na zdraví a  užitkovost prasnic. Zvířata. 2022; 12(4): 497. https://doi.org/10.3390/ani12040497, www.PIG333.cz)

Autor článku

Ing. Jiří Vlašín

Specialista výživy prasat