Butyráty ve výživě monogastrů

11. října 2022

Butyrát je sůl kyseliny máselné, která by měla být ve střevech obsažena přirozeně. Produkují ji střevní bakterie, zejména v tlustém střevě, kde vzniká jako vedlejší produkt fermentace karbohydrátů (nestrávené cukry, škrob a vláknina). Díky produkci butyrátu mohou být energeticky využity zdroje, které nebyly stráveny v tenkém střevě.

Butyráty dokážou obnovit celistvost střevní sliznice, snížit pronikání obsahu střev do sliznice, následně krve a tím se podílí na tlumení chronických zánětů ve střevě. Až 90 % butyrátů je spotřebováno epiteliálními buňkami v tlustém střevě. Tyto buňky jsou důležité pro vstřebávání vody, Na, Cl a v konečném důsledku ovlivňují konzistenci výkalů selat.

V ideálním případě mají totiž prospěšné střevní bakterie produkovat blahodárný butyrát ale stejně jako ze střev mizí přirozená střevní mikroflóra, často díky používání antibiotik nebo zinku, mizí z ní i butyrát a případný patogen má zelenou.

Obrázek č. 1 – Pozitivní účinky na zdraví a imunitu čerstvě odstavených selat
Obrázek č. 1 – Pozitivní účinky na zdraví a imunitu čerstvě odstavených selat

Můžeme se jen domnívat, zda je na vině nedostatek probiotických bakterií, což může být zapříčiněno přílišnou čistotou (dezinfekce, odklizení výkalů), která způsobí nedostatečné předání symbiotických bakterií od matky, podpořené krátkým pobytem u matky, a nebo vybití těchto kultur používáním antibiotik a zinku jak u prasnice, tak u selat. Současně krátká doba laktace, zkrmování nízkých hladin vlákniny, rychlý přechod na obilné krmiva a míchání selat po odstavu, způsobují vyvíjejícímu se zažívání a imunitě velké výkyvy!

Vzhledem k posledním trendům snižování antibiotik a terapeutických hladin zinku je potřeba více dbát na správný vývoj gastrointestinálního traktu již od samého počátku. Kyselina máselná je důležitá pro udržení střevní homeostázy, posiluje imunitní funkci a zažívání v kritických fázích vývoje, včetně období po odstavu. Zažívací trakt dozrává ve stáří 7–10 týdnů věku, což je nejčastěji 3–6 týdnů po odstavu!

Přínosy butyrátu

Pokud je čerstvě odstaveným selatům dodáván v krmivu butyrát, který umožní jeho uvolnění ve střevě, dochází:

–          Pozitivní vliv na konverzi krmiva

–          Pozitivní vliv na tělesný růst

–          Pozitivní vliv na růst buněk trávicího traktu

–          Pozitivní vliv na trávení tuků, proteinů a tvorbu mucinu – ochrana epitelu

=

S tím souvisí i zabránění podstavových průjmů!

„Butyrát je pro čerstvě odstavená selata za daných podmínek nepostradatelnou živinou!“

Je třeba si uvědomit, že trvá týdny, než se podaří pozitivně ovlivnit střevní mikroflóru a že podávané krmivo musí obsahovat živiny, které rozvoj prospěšné mikroflóry podporují, zejména pomalu fermentovatelnou nerozpustnou vlákninu.

Hlavním zdrojem kyseliny máselné jsou butyrát vápenatý, butyrát sodný a estery kys. máselné (např. tributyrin a monobutyrin).

Podle dostupných informací je nejvhodnější butyrát vápenatý, jelikož není tolik hygroskopický a vydrží vysoké teploty potřebné například pro granulaci. Rozpouští se pomaleji, tudíž se uvolňuje spíše až v tlustém střevě!

Pokus s butyrátem

V provozním pokusu byl použit výrobek GLOBAMAX B400 od společnosti Global Nutrition (2× obdukovaný butyrát vápenatý).

Pokus byl proveden na 400 ks prasat genetiky Topigs Norsvin ve výkrmu. Doba výkrmu byla 115 dní. Porovnávaly se užitkovostní ukazatele pokusné skupiny, versus průměrné výsledky výkrmu. Pokusné skupině byl přidáván do standardního krmiva výrobek GLOBAMAX B400 v dávce 0,75 kg/t krmiva. Cena butyrátu GLOBAMAX B400 se pohybuje kolem 148 Kč/kg.

Výsledkem byl vyšší přírůstek o 15 g/den, snížená konverze krmiva o 0,09 kg a vyšší zmasilost o 0,6 %.

Závěrem lze říci, že přidávání butyrátu do krmné dávky má pozitivní vliv na užitkovost prasat, a to i když byl přidáván až v období výkrmu. Navíc dle propočtu je patrné, že přidávání butyrátu je i ekonomicky výhodné!

Autor článku

Ing. Jiří Vlašín

Specialista výživy prasat