Exkurze

20. ledna 2022

do dánských chovů

Společnosti MIKROP ČEBÍN a. s. se po covidové pauze podařilo ve spolupráci s dánskou firmou ROSGAARD A/S uspořádat pro své zákazníky pravidelnou exkurzi do Dánska. Exkurze probíhala v termínu 18.–22. 10. 2021 a účastnilo se jí celkem 7 chovatelů prasat.

Program byl opravdu nabitý! První den jsme zahájili seminářem společnosti DanBred, který se týkal aktuálních dat, programu, způsobu šlechtění a vizí do budoucna. Následovala prohlídka showroomu společnosti ACO Funki A/S. Ta je jedním z předních evropských dodavatelů technologií pro chov prasat a dánský showroom vystavených technologií v Herningu patří svojí velikostí mezi jeden z největších v Evropě. Na závěr dne jsme navštívili showroom DANISH PIG ACADEMY, kterou tvoří 28 nezávislých dánských společností spolupracujících v oblasti technologií, zařízení, staveb, služeb a organizací pro produkci prasat. Ve svém showroomu prezentují svoje nápady, zařízení a vize.

Ve středu jsme již po ukončené 48hodinové biosekuritě mohli vstoupit na farmu. Naší první zastávkou byla reprodukční SPF (+ PRRS, Myko a APP) farma pana Henrika Nielsena, na jehož farmě se nachází 1 200 prasnic. I přes nákazovou situaci dosahují výborných výsledků, a to 39 selat/prasnici/rok. K nákaze PRRS došlo před rokem, kdy farma dosahovala výsledku 41 selete/prasnici/rok.

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na nově vznikající farmu pro výkrm prasat pana Bennyho Ørskova, která bude mít kapacitu 4 800 ks (6 sekcí po 800 ks).

Čtvrteční program začínal opět v brzkých ranních hodinách, kdy nás čekala návštěva dalších dvou farem (reprodukční a předvýkrmová) pana Johna NØrregaarda se zdravotním statusem SPF (+Myko a APP).

Reprodukční farma čítá 1 400 ks prasnic s aktuálními výsledky 41,5 selete/prasnici/rok a odstavovou hmotností 6,5 kg. Na předvýkrmu dosahují přírůstku 550 g/kus/den a konverze 1,6 kg při vyskladňovací hmotnosti 27–28 kg.

Po prohlídce farem nás čekal přesun do Viborgu a návštěva firmy SAMSON. Tato mezinárodní společnost působí po celém světě a vyrábí širokou škálu inovativních cisteren na kejdu, rozmetačů a aplikátorů. V rámci návštěvy jsme měli možnost prohlídky celé výrobní linky, výrobních hal a na závěr jsme absolvovali krátkou prezentaci.

V pátek nás čekala zajímavá přednáška firmy ROSGAARD A/S na téma „Využití komunálního směsného odpadu pro tvorbu energie“. Druhá část prezentace se týkala „Využití slámy jako vysoce energetického zdroje pro bioplynové stanice“ (https: //youtu.be/7gYL5DScnic).

Po ukončení přednášky jsme se spolu s účastníky vydali na cestu domů!

Samotné příspěvky, poznatky a zajímavosti našich chovatelů!

Ing. Zbyněk Myšák

Dánská exkurze byla pro mě vzhledem k probíhajícím investicím do chovu prasnic a selat v naší firmě velkým přínosem. Jednak jsme měli možnost se podívat do chovů, které dosahují špičkových výsledků a zároveň management vedení těchto chovů přímo prodiskutovat s majiteli farem. Vedle toho jsme navštívili showroom DANISH PIG ACADEMY, kde jsme si mohli prohlédnout ukázky technologií, dále pak továrnu na stroje Samson specializující se na aplikaci kejdy a také několik zajímavých přednášek. Nemalým přínosem na těchto exkurzích je vždy i možnost diskuse a výměny názorů s ostatními chovateli/účastníky exkurze. A i když je čas náš nepřítel, jsem velice rád, že jsem této exkurzi dal svůj čas, protože ve mně zanechala mnoho myšlenek, které bych rád aplikoval v našem chovu prasat. V neposlední řadě bych chtěl organizátorům této poučné exkurze poděkovat za pozvání.

Ing. Miroslav Sobotka

Po návštěvě dánských farem v minulém týdnu bych rád vyzdvihl několik zajímavostí. Za prvé velmi zajímavé řešení napáječek na předvýkrmech, které jsou uchyceny na pružinách. Tyto napáječky se jednoduše čistily. Pouze za použití většího tlaku na ni, je možné ji sklopit a vyprázdnit (např. nohou se sešlápnou a pustí se větší proud vody ventilkem).
Dále mě zaujalo praktické řešení stropů, za použití heraklitových desek, které se využívají v Dánsku na farmách, ve skladech, kancelářích i obchodních centrech. Pozitivní vlastnost tohoto materiálu je, že propouští vzduch (ventilace), a proto je vhodný do hal.
Na závěr se mi líbilo řešení podroštových kanálů na nově stavěné výkrmové farmě (6 sekcí + chodba), kde hloubka pod rošty nebyla větší než cca 40 cm, a proto bude nutné pravidelné vypouštění jednotlivých celých sekcí včetně chodby. Zde bude každá sekce jednotlivě ovládána a vše se bude vypouštět najednou jednoduchým tlačítkovým ovládáním, což je velmi praktické!

Bc. Martina Gabrišková

Exkurze do Dánska pro mě byla velkým přínosem. Nejenom, že jsme měli možnost se podívat na způsob chovu dánských farmářů, ale zároveň jsme načerpali nové znalosti ohledně používaných technologií. Pro člověka, který se chce zabývat chovem prasat, to byla velmi dobrá zkušenost. Navázali jsme nové kontakty a já doufám, že taková možnost do budoucna nebude rozhodně poslední.

Ing. Tereza Ťuláková

Jako zootechnička jsem nejvíce ocenila možnost vidět dánské produkční farmy, které dosahují někdy až neuvěřitelných výsledků, na vlastní oči. Zjistila jsem, co dělají jinak a díky zajištěné překladatelské pomoci jsem se mohla i doptat na další informace a souvislosti. Dánští farmáři velmi ochotně a nadšeně sdíleli své zkušenosti a poznatky, čehož si velmi vážím. Mimo jiné moji pozornost upoutal kastrační vozík s fixací selete, který umožňuje provést všechny nezbytné úkony u selat po narození naráz a v jednom člověku, což se při současném nedostatku pracovníků u prasat velmi hodí.

Rostislav Čutka

Na dánské exkurzi mě zaujaly zajímavé přednášky, kde byla spousta zajímavých a hlavně nových informací. Například od firmy DanBred, která nás informovala o historii a budoucnosti. Také pro mne byly poučné návštěvy farem, kde jsme viděli i nové technologie (výklopné napáječky na předvýkrmu). Velice zajímavá byla návštěva společnosti Samson, kde jsme viděli výrobu strojů na vyvážení a aplikaci kejdy.

Lubomír Novák a Marie Nováková

Společnosti MIKROP ČEBÍN a. s. chceme touto cestou poděkovat za možnost osobní návštěvy chovatelů prasat v Dánsku.
Velmi jsme ocenili vstřícnost místních chovatelů nám vše ukázat a podělit se se svými odbornými zkušenostmi s chovem prasat. Zaujala nás podpora, naslouchání a dialog vlády se zemědělci, kteří se mohou naplno věnovat své práci, ne zbytečné, složité byrokracii, jak je tomu u nás. Odnesli jsme si mnoho poznatků – důležitost kvalitní každodenní práce, vyvážené krmivo, špičková genetika, propracovaný a hlavně jednotný systém evidence zvířat, potřeba mlékovodů pro početné vrhy selat v každém porodním kotci. Velmi nás zaujal propracovaný systém odbytu. To znamená, odbyt selat a chovných zvířat do mnoha zemí světa z jednoho místa, propojenost výkrmců, chovatelů se zpracovatelským průmyslem. Dále nás nadchla výstavba nových farem na zelené louce, což v naší republice je takřka nemožné.
Děkujeme společnosti ROSGAARD A/S a hlavně MIKROPU ČEBÍN za výbornou pohostinnost a starost o své zákazníky.

Autor článku

MVDr. Aleš Brychta

Garant výživy prasat