Obrázek č. 3 - Šetrný způsob vybírání (archív autora).

Výroba siláží bez zbytečných ztrát

Faktory, které mají nejzásadnější dopad na ztráty při silážování a které znatelně ovlivňují parametry a kvalitu výsledné siláže

Jalovice na pastvě

Využití pastevních porostů

Pastva je ten nejpřirozenější způsob, jakým můžeme zajistit výživu skotu. V ekologickém režimu hospodaření je na pasení skotu kladen zvláštní důraz.

Mikrobiální kontaminace mleziva v Journal of Dairy Science

Článek, na kterém participoval Mikrop Čebín, publikovaný v Journal of Dairy Science

Ekonomika výroby mlieka v SR v roku 2020

Ekonomika výroby mlieka v roku 2020