Efektivní odchov telat - XI.

Startery ve výživě telat

Nová stáj - dojené krávy

Představujeme - Kladrubská a.s.

Kladrubská a. s. hospodaří na 4 500 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci obilovin, ozimé řepky a výrobu krmiv. Jejím stěžejním odvětvím je však živočišná výroba, která je zaměřena na chov dojného skotu. Dalším předmětem činnosti je provoz bioplynové stanice.

Vysoká cena oleje a co s ní?

Lysofosfolipidy mohou být vaším řešením!

Silážovanie a senážovanie v roku 2022

Senážovanie a silážovanie nemalo tento rok na Slovensku veľmi priaznivé podmienky. S narastajúcimi cenami osív, hnojív, pohonných hmôt a pri výraznom suchu, ktoré tohto roku sužovalo Slovensko, bolo senážovanie a silážovanie veľmi náročné.

Výživa a management krav

v robotických stájích