Seminář - Welfare a ekonomika výroby mléka

24. června 2024

V lednu tohoto roku jsme uskutečnili ve spolupráci s firmou LUKRENA a. s. seminář s možností exkurze na farmě Lišice, kde se v rekonstruované stáji postupně spouští robotizovaný provoz mléčné farmy.

První přednáška byla věnována práci slavné etoložky a ochránkyně zvířat Temple Grandin. Tohoto tématu se zhostil Ing. Jiří Kostkan, garant pro výživu skotu MIKROP Čebín a. s. Ve svém vystoupení se hlavně zaměřil na praktické uplatnění poznatků z oblasti etologie a pohody dojnic. Uvedl, že cestou ke zlepšení výsledků chovu je třeba respektovat přirozené požadavky chovaných zvířat. A v několika příkladech doložil, jak lze jednoduchou změnou zlepšit životní podmínky dojnic, a tím zlepšit jejich zdravotní stav a produkci

Další přednášky se zhostil Jindřich Macháček z Bohemian Country. Jeho přednáška: „Jak nelhat sám sobě v ekonomice zemědělského podniku” byla rozdělena na tři části. V té první se věnoval živočišné produkci, ve druhé jsme vyslechli o ekonomice rostlinné produkce a v závěrečné části pak rozebral ekonomiku bioplynových stanic. A jak si tedy nelhat? Je důležité vždy generovat relevantní čísla. Nebrat na zřetel podružnou evidenci, ale jen tu účetní. Umět správně taková čísla interpretovat a vysvětlit je technickým pracovníkům. Umět přes ekonomické softwary odhalovat slabá místa celé výroby a ty postupně odstraňovat. Vše nakonec bylo podloženo praktickými příklady ukazujícími právě účinnost práce s relevantními čísly a odstraňování slabých míst z procesu výroby zemědělského podniku.

Poslední částí celého dne byla exkurze na farmě Lišice. Tato farma je součásti zemědělského podniku Lukrena a. s., která hospodaří na 3300 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba je převážně podřízena výrobě živočišné. Hlavní pěstované krmné plodiny jsou: kukuřice, hrách, sója, žito na senáž, jílky, jetele a krmné obilniny. Kromě tradiční rostlinné výroby se podnik zabývá také ovocnářstvím. Ovocný sad má výměru 48 ha. Pěstují zde jabloně, hrušně, švestky, třešně, kanadské borůvky a hydroponicky i jahody ve fóliovnících.

Exkurze probíhala na farmě Lišice, která je koncipována pro chov 200 dojnic. Jedná se o plně robotickou stáj. Dojení zajišťují roboti značky Fullwood. Krmení automaticky zaváží krmný robot Hetwin a zároveň je zde i automatické vyhrnování kejdy. Stáj je již z půlky nastájena, druhá polovina postupně čeká na dokončení. A tak po úplném nastájení bude mít Lukrena přes 700 dojnic, jelikož dnes na druhé farmě Řenče chová 520 kusů dojnic.

Děkujeme za hojnou účast na našem semináři a doufáme, že v tomto trendu se bude i nadále pokračovat. Těšíme se na další setkání. 

Autor článku

Ing. Tereza Dočekalová

Specialista výživy skotu