Enviromentální mastitidy pod kontrolou

26. června 2024

Ukazuje se, že právě životní prostředí zvířat představuje důležitou oblast pro zlepšení.

Kvalita výsledných produktů živočišné produkce je výsledkem mnoha faktorů. Mezi nejdůležitější patří výživa zvířat, zdravotní stav a prostředí, ve kterém jsou zvířata chována. Ukazuje se, že právě životní prostředí zvířat představuje důležitou oblast pro zlepšení.

 

Nový integrovaný přístup k řízení živočišné výroby

Krmiva, trávicí systém zvířat, budovy a organický odpad jsou komplexní mikrobiální ekosystémy. Rovnováha mezi těmito ekosystémy je zásadní. Hlavním přínosem těchto poznatků je poskytnutí takových řešení, která optimalizují mikrobiální populaci v daném prostředí. Podestýlka, hnůj nebo kejda a znečištěné podlahové povrchy ukrývají různorodé mikrobiální populace. Optimalizace rovnováhy těchto mikrobiálních ekosystémů prostřednictvím inokulace podestýlky představuje jedinečnou možnost pro udržení bezpečného prostředí pro zvířata při maximalizaci hodnoty organického odpadu (hnůj, kejda).

Graf 1: Pozitivní dopad použití ComfortBed na pokles somatických buněk (ČR, 2021)
Graf 1: Pozitivní dopad použití ComfortBed na pokles somatických buněk (ČR, 2021)

ComfortBed: specifický bakteriální kondicionér do podestýlky

Mezi hlavní benefity inokulace podestýlky patří snížení bakteriálního tlaku na zdraví zvířat (navýšení prospěšných mikroorganismů a současně snížení těch patogenních v prostředí), snížení emisí amoniaku, zlepšení konzistence a zvýšení hodnoty organického odpadu (hnůj, kejda…). Inokulace podestýlky vysokou koncentrací prospěšných bakterií v kombinaci s enzymy podporuje rozvoj pozitivní mikroflóry. Enzymy uvolňují zkvasitelné cukry z lignocelulózových materiálů v podestýlce. Mikroorganismy, bakterie mléčného kvašení a Bacillus velezensis využívají tyto cukry jako živiny, což jim umožňuje efektivně růst.

Graf 2: Pokles somatických buněk v mléce (ČR, 2023)
Graf 2: Pokles somatických buněk v mléce (ČR, 2023)

Přítomnost a působení těchto specifických bakterií pozitivně ovlivňuje bakteriální složení podestýlky, ve které postupně převládají. Bacillus velezensis se vyznačuje vysokou schopností tvorby biofilmu, přirozené bariéry, který brání možnosti pomnožování patogenních mikroorganismů (E.coli, S.uberis, Klebsiella) v podestýlce, a snižuje se tak riziko vzniku enviromentálních mastitid.

Ve vztahu k zdravotnímu stavu a produkci dojnic byl v testačních stájích sledován především dopad na snížení výskytu mastitid u dojnic a somatických buněk v mléce.  Všechny pokusy byly organizovány na větším počtu zvířat (min. 60 ks v pokusné a 60 ks v kontrolní skupině) a minimálně po dobu 3 měsíců (graf 1 a 2). Ve všech případech byl zaznamenán prokazatelný dopad na snížení počtu somatických buněk v mléce s klesajícím trendem.

Jednoduché řešení

ComfortBed je řešení připravené k okamžitému použití. Může být aplikován ručně nebo například elektrickým rozprašovačem na jakékoli povrchy a prostory pro ustájení zvířat. Stáje, podestýlka, stelivo a všechny podlahové povrchy – zde všude je možné využít snadnou aplikaci ComfortBed. V závislosti na druhu zvířete se pravidelné týdenní aplikace pohybují od 40 g do 400 g na zvíře. V případě zhoršeného prostředí lze dávku zdvojnásobit. Například při ošetření postýlek dojnic je základní dávka 200 g/ks/týden a v aktuálních cenách znamená tato aplikační dávka náklad 32 Kč/ks/měsíc.

Pro více informací kontaktujte vedoucí regionu nebo specialisty výživy skotu z týmu MIKROP ČEBÍN a.s.

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv