Odborné články

Vážení chovatelé v této sekci naleznete odborné články s tématikou chovu dojeného a masného skotu, kterou pro Vás napsali naší garanti, specialisté a spolupracující externí odborníci.

KAPCAICIN

ve výživě dojnic

Nácvik vodenia vybraných kráv na Šampionát holsteinského plemena SR

REPORTÁŽ – Keď všetci ťahajú za jeden provaz...

Poľnohospodárske družstvo Ludanice hospodári na strednom Ponitrí. Podľa agronomického členenie môžeme časť podniku zaradiť do kukuričnej výrobnej oblasti a časť do repnej výrobnej oblasti so zameraním na klasickú poľnohospodársku výrobu zabezpečenú 38 zamestnancami. V živočíšnej výrobe orientovanej na chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka tu našlo uplatnenie 16 zamestnancov.

LITEVSKÉ PUTOVÁNÍ

V květnu loňského roku uspořádala společnost MIKROP ČEBÍN a. s. ve spolupráci s firmami Farmtec a. s. a CRV Czech Republic, spol. s r. o., odbornou exkurzi pro chovatele na vybrané špičkové farmy s chovem dojeného skotu v Polsku a Litvě. Obě země mají specifickou strukturu zemědělské výroby, kdy vedle celé řady malých soukromých zemědělců existují i jedny z největších a nejmodernějších farem v Evropě vůbec.