Odborné články

Vážení chovatelé v této sekci naleznete odborné články s tématikou chovu dojeného a masného skotu, kterou pro Vás napsali naší garanti, specialisté a spolupracující externí odborníci.

Ekonomika výroby mléka v ČR za rok 2021

Souhrn šetření společnosti Mikrop Čebín, a.s. v oblasti nákladů na výrobu mléka za rok 2021.

Pohled do zázemí robotů

ZOD Žichlínek

příběh největší tuzemské robotické farmy s řízeným pohybem krav

Pinzgauský dobytok na Slovensku

Chudobné vysokohorské pasienky s roztrúsenými solitérmi stromov, nachádzajúce sa častokrát v nadmorskej výške viac ako 1 500 metrov, drevené sezónne pastierske koliby, skupinka bosonohých pastierov a početné stádo gaštanovočerveného dobytka s výrazným bielym pásom na chrbte, chvoste a bruchu. Asi takto si môžeme predstaviť každodennú realitu severného Slovenska pred viac ako sto rokmi.