Odborné články

Vážení chovatelé v této sekci naleznete odborné články s tématikou chovu dojeného a masného skotu, kterou pro Vás napsali naší garanti, specialisté a spolupracující externí odborníci.

Zľava: predseda PD Ing. P. Levársky, zootechnik Ing. M. Hlavatý, vedúca chovu HD Ľ. Boledovičová, poradca v chove Ing. Ľ. Guspan.

Manažment družstva podporuje chov dojníc v Naháči

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč hospodári na Trnavskej pahorkatine v nadmorskej výške 250 m a s dlhodobým priemerom ročného úhrnu zrážok 700 mm. Živočíšna výroba je zameraná na chov kráv s tržnou produkciou mlieka, rastlinná výroba na pestovanie obilnín a olejnín.

Nová produktová řada M-NRC

 pro maximální efektivitu