Odborné články

Vážení chovatelé v této sekci naleznete odborné články s tématikou chovu dojeného a masného skotu, kterou pro Vás napsali naší garanti, specialisté a spolupracující externí odborníci.

Výživářské doporučení pro mléčný skot (NRC)

V roce 2021 vydala Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM) 8. vydání výživářských doporučení pro mléčný skot (NRC). Tato norma vycházela z předchozích norem NRC a odrazila důležité aktualizace vycházející z posledních vědeckých poznatků v oblasti výživy a chovu skotu.