Výživa skotu

Pro segment skot vyrábíme mléčné krmné směsi, krmné směsi, minerální doplňková krmiva, minerální lizy, bílkovinné a energetické koncentráty. Naše produkty umíme flexibilně uzpůsobit požadavkům vašich stád. Chovatelům skotu nabízíme rozsáhlý výživářský a zootechnický servis.

Magazín

Bavlník

zázračné krmení pro krávy?

Ekonomika výroby mlieka

v SR v roku 2020 - aktualizovaná zpráva

Ekonomika výroby mléka

v ČR v roce 2020 - aktualizovaná zpráva