Tepelný stres

Tepelný stres je odpovědný za zhoršení plodnosti, zdravotního stavu a užitkovosti. Dále vyvolává změny v chování krav, mění se schéma příjmu potravy, zkracuje se délka odpočinku. Dojnice žerou méně často, přijímají méně krmiva a hůře přežvykují. To vše vede k rozvoji subakutní bachorové acidózy (SARA). SARA snižuje využitelnost objemných krmiv, vede k narušení mikrobiálního osazení bachoru a může narušit bariérovou funkci celého trávicího traktu.

Náš program letních pufrů cílí na stabilizaci pH bachorového obsahu a úpravu potravního chování krav.