Zdraví telat

Pouze zdravé tele dosahuje optimálních ukazatelů růstu a vývinu. V našem portfoliu nabízíme produkty určené k zlepšení zdraví telat, ať již jde o okyselovadlo do netržního mléka pro telata, tak i imunostimulační přípravek Imunotel, a v neposlední řadě i přípravky pro rehydrataci telat s průjmy (Herb Revital, Glukosol).