Měcholupská zemědělská, a.s.

Podrobnosti o farmě

  • Okres Klatovy, kraj Plzeňský
  • Dojený skot – Holštýnské plemeno 550ks dojnic roční užitkovost 10 200l
  • Krávy BTP - 450 krav plemena Charolais, Masný simentál, Hereford a Aberden Angus.

Spolupracujeme v segmentu

  • Výživa skotu
  • Konzervace píce

Společnost Měcholupská zemědělská, a.s. je jedním z největších zemědělských subjektů v regionu. Dlouhodobě se věnuje rostlinné a živočišné výrobě a též výrobě elektřiny v bioplynové stanici. Sídlo firmy, a zároveň největší středisko, je v zemědělském areálu nedaleko Předslavi. Další střediska, převážně s živočišnou výrobou, se nachází v okolních obcích. Organizačně je společnost dělena na úsek rostlinné výroby, živočišné výroby, technických služeb a ekonomický úsek.

Měcholupská zemědělská, a.s. obdělává 2570 ha zemědělské půdy. Orná půda zaujímá plochu 1870 ha, zbylých 700 ha tvoří trvalé travní porosty. Struktura pěstovaných plodin je přizpůsobena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanice.

Měcholupská zemědělská, a.s. se v živočišné výrobě zaměřuje především na chov vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene, chov krav bez tržní produkce mléka a chov prasat. V chovu masného skotu se společnost s úspěchem zabývá čistokrevnou plemenitbou plemene Charolais, Masný simentál a Hereford, Aberdeen angus.

Společnost ve spolupráci s firmou Jihočeský chovatel, a.s. provozuje Odchovnu plemenných býků Měcholupy.

Provozujeme zároveň jateční porážku, na které porážíme především prasata a skot. Zákazníci z širokého okolí odebírají vepřové maso v půlkách i dělené, selata na opékání a hovězí čtvrtě, nebo vakuově balené 10 kg balíčky. Jateční porážka poráží zvířata (prasata, skot, jehňata) i drobným chovatelům.