Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o.

Podrobnosti o farmě

  • Okres Příbram, Středočeský kraj
  • Dojený skot – ČESTR 750 ks dojnic
  • Masný skot ČESTR 60 ks krav

Spolupracujeme v segmentu

  • Výživa dojnic
  • Výživa prasat
  • Bioplynové stanice
  • Konzervace píce

Firma hospodaří ve Středních Čechách v okresech Příbram a Praha-západ. Základním cílem společnosti je produkce kvalitních českých potravin a to zejména mléka, hovězího masa, vepřového masa, dále také potravinářské pšenice, potravinářského žita a sladkovodních ryb. Dalšími činnostmi v portfoliu jsou výroba elektrické energie a provozování myslivosti ve vlastní honitbě.

Podnik hospodaří na 2 650 ha zemědělské půdy kolem Dobříše, Nového Knína a Mníšku pod Brdy. Obhospodařovanou výměru tvoří 1 900 ha orné půdy a 750 ha trvalých travních porostů.

Chov skotu je umístěn ve dvou areálech (Mokrovraty, Dražetice), kde firma chová celkem 750 ks dojnic českého strakatého skotu. Ročně vyrobí kolem 5,5 mil. l mléka, což představuje denní produkci o objemu cca 15 000 l mléka.

Chov prasat firmy je situován do areálu v obci Čelina a hlavním produktem je kvalitní vepřové maso. Areál má kapacitu pro ustájení 140 ks prasnic a celkem je zde chováno přibližně 1 400 ks prasat všech věkových kategorií. Vykrmená prasata s porážkovou hmotností kolem 110 kg v živé váze celoročně dodává na jatka.

Elektrickou energii vyrábí ve dvou oddělených provozech. Konkrétně jde o Bioplynovou stanici v Mokrovratech a Fotovoltaickou elektrárnu v Dobříši.

Chov a prodej živých ryb zajišťuje dceřiná firma ANAS, spol. s r.o. Hospodaří na 80 ha rybníků a ročně z vodních ploch vyloví kolem 50 t ryb všech věkových kategorií. Hlavní chovanou rybou je kapr. V menší míře také další druhy ryb: štika, lín, candát, okoun, amur, sumec, tolstolobik.

Myslivost je provozována v honitbě Dražetice. Honitba má výměru 1 286 ha a rozkládá se kolem obcí Borotice, Hubenov u Borotic, Dražetice, Chramiště a Kozí Hory.