ZEOS LOMNICE a.s.

Podrobnosti o farmě

  • Okres Semily, Liberecký kraj
  • Dojený skot: ČESTR farma Rváčov 450ks dojnic roční užitkovost 8 500 l
  • Dojený skot: 1/3ČESTR 2/3 Holštýn farma Syřenov 400ks dojnic roční užitkovost 9 500 l

Spolupracujeme v segmentu

  • Výživa dojnic na farmě Rváčov
  • Konzervace píce na celém podniku.

Společnost byla založena v roce 1999 Zemědělsko-obchodním družstvem Lomnice nad Popelkou. Sídlo firmy se nachází na severovýchodním okraji města Lomnice nad Popelkou.

Firma se zabývá  především zemědělskou výrobou v bramborářské výrobní oblasti v podkrkonoší v okolí města Lomnice nad Popelkou. V živočišné výrobě, která je nosnou aktivitou, se zaměřuje na výrobu mléka a odchov zástavových zvířat. Chová okolo 850 dojnic včetně dalších cca 1700 kusů skotu v ostatních kategoriích včetně zástavového skotu, který odchovávají několika obchodním partnerům. V současné době obhospodařuje cca 1700 ha orné půdy a cca 900 ha travních porostů. V rostlinné výrobě se zabývá především pěstováním obilovin, řepky, máku a brambor, které doplňují plochy pícnin a silážní kukuřice potřebné pro zajištění dostatečného a kvalitního krmení pro rozsáhlý chov hospodářských zvířat.

Společnost se zaměřuje též na řadu nezemědělských činností. Jedná se především o prodej pohonných hmot včetně zajištění možnosti tankování CNG ve spolupráci se společností E.ON, prodej náhradních dílů, o služby v oblasti technických plynů, opravářské a klempířské práce. Dále zajišťuje prodej a servis dojení a chlazení včetně stájového příslušenství,  kde spolupracuje nebo je autorizovanou servisní organizací společnosti Farmtec a.s. a řady dalších. Provádí i opravy zemědělských, komunálních a ostatních typů strojů včetně zakázkové výroby.

Od roku 2006  působí jako regionální prodejce zemědělské techniky společnosti TOPAGRI (především finských traktorů VALTRA včetně lesní techniky), strojů značky KUHN a sortimentu závěsných strojů společnosti Kverneland  Group. Tuto obchodní aktivitu  následně rozšířili i o prodej náhradních dílů a pneumatik na většinu dalších zemědělských strojů, prodávaných v naší republice, včetně nabídky ostatního spotřebního materiálu jako jsou senážní vaky a plachty, sítě a další podobné zboží