Výběr konzervantu dle plodiny

Vyberte plodinu

Stav porostu

Byl porost poškozen vlivem tepelného stresu, mrazu, kroupami nebo je pozorován výskyt snětí?

Flexibilita zkrmování

Potřebujete otevřít a začít krmit vyráběnou siláž již po 2 týdnech od uzavření?

Stabilita

Potřebujete zvýšit stabilitu vašich siláží po otevření a během zkrmování (prevence zahřívání, kažení)?

Produkt

Kontakt