Čpavek eliminující přípravky

Určeno pro BPS zpracovávající substráty s vysokým obsahem bílkoviny, nízkou sušinou a vysokým zatížením procesu, projevujících se nestabilitou a nízkou produkcí bioplynu. Přípravky zvyšují mikrobiální aktivitu a stabilitu systému.