Enzymatické směsi

Hydrolytický rozklad může být limitující pro další fáze tvorby bioplynu v případě jeho nízké intenzity. Dávkovaný substrát není efektivně využit, vyskytují se procesní problémy s jeho mícháním, čerpáním a následnou aplikací digestátu. Směs vybraných hydrolytických enzymů podporujerozklad dávkovaných substrátů. Zrychlují se následné fáze procesu a bioplyn vzniká v kratším čase. Použití enzymů má významný efekt ve formě úspory provozních nákladů sníženou intenzitou míchání, snížení ředění a množství produkovaného digestátu