Vojtěška

11. května 2022

Vojtěšková siláž má v našich podmínkách nejvyšší potenciál v rámci obsahu dusíkatých látek a zároveň je to také jedna z nejhůře silážovatelných plodin. O zkušenosti, jak zvládnout co nejefektivněji cestu výroby vysoce kvalitní siláže z vojtěšky, se s námi podělili zástupci zemědělských podniků Družstvo vlastníků půdy Ametyst ze skupiny AGRO 2000 a akciové společnosti BONAGRO.

DVP Ametyst obhospodařuje pozemky v okolí Třebíče o celkové rozloze 2500 hektarů. Velká pozornost je zde zaměřena právě na výrobu objemných krmiv, protože kromě 800 kusů dojnic provozují také bioplynovou stanici. A jak zajistit každoroční výrobu zhruba 11 tisíc tun siláží a zároveň udržet špičkovou kvalitu, nám prozradili agronomové Ing. Martina Bambulová a Michal Dufek.

Pro pěstování vojtěšek je vyhrazeno přibližně 190 hektarů a péče o porosty začíná samozřejmě přípravou půdy: odplevelení, podrytí před zimou, sběr kamene a řádné vyhnojení, ke kterému je používán jak fugát, tak hnůj. Vojtěšky jsou ve zdejších podmínkách pěstovány na 3–4 užitkové roky. Zkušenosti ukázaly, že snaha v minulosti o udržení porostu na delší dobu nepřinesla očekávaný efekt. Náklady na sklizeň zůstaly stejné, ale kvalita píce výrazně klesala. Zakládání vojtěšek je prováděno do luskovinoobilných směsek, ve kterých je nejčastěji využívána kombinace hrachu nebo
pelušky s jarním tritikale.

Sklizeň vojtěšek je zajištěna rotační žací lištou doplněnou o prstový kondicionér, k nahrabování pak používány klasické rotorové shrnovače. Přesto výsledné siláže obsahují nízký obsah popelovin a nedochází ani k nežádoucímu odrolu lístků. V průběhu dne je několikrát kontrolována sušina, aby sklizeň probíhala v optimálním pásmu okolo 35 %. Ke sběru je využívána řezačka Claas s denním výkonem 50–70 hektarů. Dojezdové vzdálenosti jsou krátké, a proto je potřeba hlídat kvalitní práci na silážním žlabu. O rozhrnování a rovnoměrné vrstvení se stará kolový nakladač a dusání je zajištěno sestavou traktor a vagonová kola.

Při rozhodování, jaký silážní přípravek bude použit, hrají roli, jak ryze praktické ukazatele, jako je snadná rozpustnost, ale důležitá je i schopnost přípravku zajistit správnou fermentaci v závislosti na měnící se sušině v průběhu sklizně. MAGNIVA Classic+ zde již zdomácněla a těmto požadavkům plně vyhovuje.

S ohledem na skladovací kapacity a množství vyrobených siláží v roce 2021 bude letos kladen důraz ještě více především na kvalitu. Z toho důvodu je v plánu sklizeň mladých porostů pro zajištění výroby vojtěškové siláže s vysokým obsahem dusíkatých látek a také s vysokou stravitelností. Velmi dobře si zde uvědomují, že ekonomika mléka se určuje zejména při výrobě objemných krmiv.

Zemědělský podnik BONAGRO, a. s., hospodaří na 3960 hektarech zemědělské půdy, z toho na trvalé travní porosty připadá 100 hektarů a rozdíl tvoří orná půda. Je tak největším zemědělským podnikem v oblasti Brno-venkov, který je zaměřený v rámci živočišné výroby především na chov dojnic s tržní produkcí mléka a zároveň provozuje i bioplynovou stanici. V podniku je chováno 1150 kusů dojnic holštýnského plemene. Jak pro ně zajistit potřebné množství chutné a zároveň kvalitní siláže, nám prozradil vedoucí živočišné výroby Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Pro pěstování vojtěšky je vyhrazeno zhruba 420 hektarů. Zakládání nových porostů se provádí do silážního hybridu ječmene, který je sklizen ideálně před metáním, kdy je vojtěška včas odkryta a nedochází k jejímu oslabení. Ne vždy se to však například z důvodu průběhu počasí podaří. Termín sklizně u vojtěšky je striktně řízen podle vývoje porostu a je stanoven do fáze rané butonizace. Od loňského roku je využívána ke sklizni nová kombinace žací lišty osazená systémem na detekci divokých zvířat Sensosafe a válcového kondicionéru. O čistotu při nahrnování a omezení kontaminace silážované píce nahrnutou hlínou se stará pásový shrnovač. Zavadlá hmota je sbírána na pokosu řezačkou Claas Jaguar, denně kolem 30 ha. Velikost sklízené plochy je limitována výkonem lisu při vakování pořezané píce. V kombinaci s výškou strniště, které se pohybuje v rozmezí 8–10 cm, dosahují obsahu popelovin ve výsledné siláži okolo 8 %. Sušina řezanky se průběžně kontroluje a vždy je snaha se pohybovat v optimu okolo 35 %. Vojtěška je plněna do silážních vaků, které jsou umístěny převážně na zpevněné ploše. Tyto zpevněné plochy jsou v rámci firmy průběžně rozšiřovány.

Za kvalitní silážní přípravek je zde považován takový, který zajistí plnou funkčnost v podmínkách měnící se epifi tní mikroflóry a je vybaven tak, aby plně pokryl aktuální situaci v průběhu sklizně. U vybraného produktu MAGNIVA Platinum 3 oceňují i funkci obsažených enzymů, které pomáhají zvládnout kvalitně samotnou fermentaci a zároveň i navýšit produkční účinnost siláží u dojnic. I přes velký denní odběr se zde v minulosti potýkali s výskytem ložisek plísní, což bylo důslednou kontrolou plnění vaků a změnou silážního inokulantu odstraněno.

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv