Kokcidie

12. března 2024

Často přehlížený problém u spárkaté zvěře

Typ kokcidie, se kterým se můžeme setkat nejčastěji u srstnaté zvěře, je jednohostitelská kokcidie. Tyto druhy působí v trávicím traktu záněty způsobující obrovské zahlenění, krvácení, které má za následek celkové postižení organismu. Může způsobovat skleslost, netečnost vůči vnějším podnětům, úbytek hmotnosti způsobený průjmy, dehydrataci a ztrátu kondice.

Toto onemocnění postihuje nejčastěji mláďata, ale není výjimkou, že se projeví i napříč celým chovem – u dospělých i přestárlých kusů. Nejčastěji postihovaným druhem spárkaté zvěře jsou mufloni, poté srnčí a procentuálně nejnižší výskyt je u daňků a jelenů. U černé zvěře byl taktéž zaznamenán vysoký výskyt tohoto onemocnění.

Podnětem pro řešení této problematiky byl nejen úhyn zvěře v oborách, ale také odraz na vitalitě zvěře a následná snížená kvalita trofejí. Snažili jsme se vyvinout výrobek, který by byl účinný, snadno aplikovatelný a dosahoval úlevy u spárkaté i černé zvěře a následného uzdravení či stabilizace celých obornických chovů, zájmových chovů i zvěře ve volnosti. Pro monitorizaci výskytu kokcidií a dalších parazitů je nutné udělat koprologické vyšetření, které doporučujeme provádět minimálně dvakrát ročně, a to jak v oborách, tak ve volnosti.

Účinné složky v boji proti kokcidiím jsou obsažené v minerálně-vitaminovém krmivu pro spárkatou zvěř s názvem LZ – STOP KOKC. Pomáhá nejen v chovech zasažených kokcidiemi, ale také jako prevence v protozoárních a bakteriálních onemocněních.

“Má pozitivní účinek na mikrobiom a podporuje imunitu u mláďat i dospělé zvěře.”

V tomto výrobku jsou obsaženy pečlivě vybrané byliny, které napomáhají v boji s kokcidiózou a kryptosporidiózou (průj­mové onemocnění). Má pozitivní účinek na mikrobiom a podporuje imunitu u mláďat i dospělé zvěře. Zároveň tento produkt nemá žádnou ochrannou lhůtu na konzumaci masa pro lidi.

Výrobek byl aplikován v několika oborách, kde jsme dosáhli kýženého výsledku. Rádi bychom vyzdvihli úspěch, který se nám podařil společně s oborníkem Ing. Ladislavem Masopustem v Oboře Vřísek LČR, kde jsme dosáhli nejen požadovaného lepšího zdravotního stavu a kondice zvěře, ale také jsme se s naším výrobkem zasloužili o nulovou mortalitu kůzlat vzácného a ohroženého druhu kozy bezoárové.

Autor článku

Petr Chvojka

Vedoucí Hobby sortimentu a zájmové chovy