Kontaminácia siláží mykotoxínmi

3. března 2022

Mykotoxíny sú produkované špecifickými plesňami, ktorým sa v procese pestovania a skladovania plodín na výživu dobytka nedá úplne vyhnúť.

K najčastejším mykotoxínom v krmivách patrí aflatoxín, fumonizín, zearalenón (ZEN) a mykotoxíny patriace do skupiny trichothecén (deoxynivalenol – DON a T-2 toxín). Tieto mykotoxíny vytvárajú hlavne tieto rody:

•          Aspergillus, ktoré vyžaduje teplé a vlhké podmienky,

•          Penicillium, ktoré vyžaduje mokré, vlhké a chladné podmienky,

•          Fusarium, ktoré vyžaduje mokré, vlhké a chladné podmienky.

Známky kontaminácie mykotoxínmi

Na siláži je často viditeľný vysoký stupeň kontaminácie plesňami a druhy plesní sa líšia svojou farebnosťou. Farba alebo úroveň napadnutia plesňou však neodráža úroveň kontaminácie mykotoxínmi – mykotoxíny môžu byť prítomné aj vtedy, keď plesne nie sú viditeľné. Viditeľne plesnivé krmivá by sa nemali používať na kŕmenie z dôvodu možnej prítomnosti mykotoxínov.

Viditelná kontaminácia mykotoxínmi
Viditelná kontaminácia mykotoxínmi

Riziká kontaminácie mykotoxínmi

K produkcii mykotoxínov môže dôjsť počas rastu rastlín na poli alebo počas fáz silážovania alebo skladovania, ktoré umožňujú vnikanie vzduchu do silážovaného materiálu. Riziká pre produkciu mykotoxínov zahŕňajú:

•          oneskorený zber,

•          pomalé alebo oneskorené plnenie,

•          nedostatočné utlačenie,

•          nesprávne zakrytie a utesnenie,

•          pomalé skrmovanie hmoty,

•          premosťovanie v silážnych vreciach,

•          poškodený plastový obal, vak alebo kryty jám.

Medzi ďalšie faktory, ktoré predurčujú rast plesní a produkciu mykotoxínov, patria hmyz, hlodavce, dážď, krupobitie, vysoké teploty a záplavy. Tieto faktory môžu vytvárať vstupné body pre spóry húb, ktoré klíčia, rastú a produkujú mykotoxíny.

Nedostatočné zaťaženie plachty
Nedostatočné zaťaženie plachty

Problémy s kontamináciou mykotoxínmi

Pri podávaní zvieratám môžu mykotoxíny spôsobiť:

•          znížený príjem krmiva,

•          znížená produkcia mlieka,

•          reprodukčné problémy,

•          smrť.

Niektoré mykotoxíny sa môžu prenášať z výživy zvierat na živočíšne produkty, a preto predstavujú riziko pre bezpečnosť potravín. Pri podávaní dobytku môžu mykotoxíny spôsobiť aj hromadenie kyseliny mliečnej, čo môže mať za následok subakútnu ruminálnu acidózu (SARA).

Pôsobenie mykotoxínov na hospodárske zvieratá sa udáva podľa druhu mykotoxínov, prijatou dávkou mykotoxínu (chronická alebo akútna mykotoxikóza), prítomnosť viacerých druhou mykotoxínov a významnú rolu má aj druh zvieraťa (rozdielna citlivosť druhov zvierat), pohlavie (estrogénny vplyv), výživa zvierat (podvýživa), fyziologický stav (gravidita) a patologický stav (ochorenie).

Mykotoxíny môžu u zvierat vyvolať akútny alebo chronický priebeh:

1.         Akútna mykotoxikóza = príjem vysokých dávok mykotoxínov. Degeneruje obličky, pečeň, obehový systém a CNS.

2.         Chronická mykotoxikóza = dlhodobý príjem nízkej dávky mykotoxínov. Dochádza ku poškodeniu krvotvorby, narušenie imunity a zníženie úžitkovosti zvierat.

Dlhodobo neodobraná hmota
Dlhodobo neodobraná hmota

Prevencia kontaminácie mykotoxínmi

Správne postupy starostlivosti o siláž sú rozhodujúce pre zníženie kontaminácie mykotoxínmi. Mykotoxíny sú produkované plesňami, ktoré pre svoj rast závisia od kyslíka. Preto sú dôležité všetky kroky, ktoré zaisťujú a urýchľujú odstraňovanie kyslíka zo siláže pri plnení alebo minimalizujú vnikanie kyslíka do hmoty. Na minimalizáciu rastu plesní a produkcie mykotoxínov sa odporúčajú nasledujúce agronomické a silážne postupy:

•          zasaďte odrody odolné voči hmyzu a chorobám a praktizujte striedanie plodín,

•          vyhnite sa alebo minimalizujte účinky stresorov rastlín – ako je nedostatočné hnojenie, poškodeniu hmyzom, vtákmi, krupobitím, záplavami alebo suchom, ktoré predurčujú plodiny na napadnutie plesňami a produkciu mykotoxínov,

•          používajte odporúčané fungicídne ošetrenia,

•          vyhnite sa spôsobu zberu plodín s nízkym strniskom,

•          silážne jamy pred plnením očistite,

•          plodiny zberajte v správnej zrelosti, aby ste zabránili silážovaniu nezrelých alebo suchých krmív, ktoré je ťažké utlačiť a ktoré vo svojej podstate obsahujú vyššie populácie kvasiniek a plesní,

•          zbierajte pri správnych úrovniach sušiny (DM),

•          používajte inokulanty, ktoré urýchľujú proces kvasenia,

•          používajte osvedčené látky na minimalizáciu rastu plesní alebo naneste organické kyseliny inhibujúce plesne, ako je kyselina propionová,

•          pri zbere používajte ostré nože, aby ste zaistili dobrú dĺžku rezania,

•          utesnite silážne jamy rýchlo a efektívne,

•          dostatočne zaťažte vrchnú fóliu,

•          pravidelne kontrolujte vaky alebo prekrytie fóliou a prípadné otvory ihneď zalepte,

•          skrmujte rýchlosťou, ktorá zabraňuje zahrievaniu a kazeniu, a minimalizujte čas odhalenej hmoty,

•          udržujte rovné čelo silážnej jamy,

•          zlikvidujte všetku pokazenú (plesňou kontaminovanú) siláž.

Nedostatočné utesnenie plachty pri stene silážnej jamy
Nedostatočné utesnenie plachty pri stene silážnej jamy

Spracovanie kontaminovaných krmív

Ak máte podozrenie na chorobu spôsobenú kontamináciu mykotoxínmi, vykonajte nasledujúce opatrenia:

•          ak je to možné, odstráňte problémovú siláž z kŕmnej dávky,

•          ak nie je možné úplné odstránenie, znížte množstvo podávanej problémovej siláže,

•          zaistite dostatočné množstvo antioxidantov,

•          zaistite vyváženú kŕmnu dávku, aby ste získali dostatočné množstvo živín,

•          používajte osvedčené pohlcovače mykotoxínov.

 

Spracované podle webu Quality Silage (Lallemand) – Mycotoxins contamination.

Autor článku

Ing. Eva Gúčiková

špecialista pre výživu hospodárskych zvierat